Spedytor

Spedytorem jest osoba prawna lub fizyczna (przedsiębiorca), której celem działania jest organizowanie przewozu towarów i ładunków. Spedytor za odpowiednią opłatą świadczy usługi spedycyjne na rzecz osób prawnych lub fizycznych, względnie na potrzeby własne. Organizuje przewóz, wystawia dokumenty związane z transportem (spedytorski list przewozowy). W znaczeniu potocznym mianem spedytora określa się przedsiębiorstwa zajmujące się spedycją.


Spedycja
Spedytorem jest osoba prawna lub fizyczna (przedsiębiorca), której celem działania jest organizowanie przewozu towarów i ładunków SPEDYTOR. Spedytor za odpowiednią opłatą świadczy usługi spedycyjne na rzecz osób prawnych lub fizycznych, względnie na potrzeby własne. Organizuje przewóz, wystawia dokumenty związane z transportem (spedytorski list przewozowy). W znaczeniu potocznym mianem spedytora określa się przedsiębiorstwa zajmujące się spedycją..


Spedycja

Spedytorem jest osoba prawna lub fizyczna (przedsiębiorca), której celem działania jest organizowanie przewozu towarów i ładunków. Spedytor za odpowiednią opłatą świadczy usługi spedycyjne na rzecz osób prawnych lub fizycznych, względnie na potrzeby własne. Organizuje przewóz, wystawia dokumenty związane z transportem (spedytorski list przewozowy). W znaczeniu potocznym mianem spedytora określa się przedsiębiorstwa zajmujące się spedycją.


Integracja systemów
Ewidencja dokumentów w systemie archiwizacji

Kartoteki z excela

Rozpoczynanie pracy z programem lub okresowa wymiana danych z systemem ERP w celu ujednolicenia danych kartotekowych wykonwyana może być za pomocą funkcji importu kartotek z pliku XLS - wgrywanie z excela - excel2sql 2015-09-11 10:27:56
Spedycja

Integracja z firmą kurierską pozwala na szybszą i łatwiejszą obsługę związaną z tworzeniem paczek i drukowaniem listów przewozowych. 2015-09-11 10:27:56
Spedytor UPS

Za pomocą programu Spedycja .net można przygotowywać listy przewozowe i paczki do korzystania z firmy kurierskiej UPS. 2015-09-11 10:27:56
Spedytor DHL

W ramach działania programu można przygotowywać paczki do obsługi przez firmę kurierską DHL 2015-09-11 02:02:04
Spedytor DPD

Integracja programu z firmą kurierską DPS 2015-09-11 10:27:56
Spedytor GLS

program spedycja pozwala na drukwoanie listów przewozowych oraz intergację z firmą kurierską GLS 2015-09-11 02:02:04
Ważenie paczek

Funkcja ważenia paczek pozwala rejestrować wagi poszczególnych paczek 2015-09-11 10:27:56
Moduł paczek

Program Studio Spedycja.net moduł przygotowywania paczek i ich wysyłki SPEDYTORem 2015-09-11 10:27:56
Panel Administracyjny

Program spedycja panel administracyjny do zarządzania sposobem działania 2015-09-11 10:27:56
Dane z excela

import kartotek z pliku XLS - wgrywanie z excela - excel2eql 2015-09-11 10:27:56
Kartoteki z excela

import kartotek z pliku XLS - wgrywanie z excela - excel2eql 2015-09-11 02:02:04
spedytor

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl