SERWISU

Szef sprzedaży

Osiągnięcia przedsiębiorstwa w najważniejszym obszarze sprzedaży własnych produktów i usług zależą od bardzo wielu czynników i wszystkie one powinny być pod szczególnym nadzorem szefa sprzedaży. System organizacji pracy działu sprzedaży, jest skupiony na tym aby przedstawiciele sprzedaży (HANDLOWCY) zajmowali się sprzedażą. Za jego organizację i kontrolę odpowiedzialność ponosi SZEF SPRZEDAŻY. 2015-09-11 10:27:56
Cykl życia strony internetowej

Cykl życia strony internetowej zależy od konfiguracji aplikacji internetowej. 2015-09-11 02:02:04
Pozycjonowanie stron internetowych

Pozycjonowanie stron rozpoczęło się wraz z rozwojem pierwszych wyszukiwarek internetowych. 2015-09-11 10:27:56
Reklamacje RMA Framework

Aplikacja umożliwia sprawne przeprowadzenie procesu reklamacji i koordynację działań mających na celu usunięciu skutków powstania wady. Osoby wyznaczone do przeprowadzenia konkretnych działań rejestrują postępy prac. 2015-09-11 10:27:56
Kody IRIS

EICTA IRIS to europejski system kodowania napraw, za pomocą któego gromadzona są dane ustandaryzowane pozwalające na analizę wykonywanych napraw przez serwis gwarancyjny. 2015-09-11 02:02:04
Wstęp

Program Studio Reklamacje od 2007 roku zostało wdrożone w wielu różnych brażach i dostosowane do specyfiki reklamacji w zależności od rodzaju wymagań. 2015-09-11 02:02:04
Wysyłanie e-mail

Wysyłanie powiadomień do klientów za pomocą poczty elektronicznej - wiadomości e-mail to najszybszy i skuteczny sposób komunikacji SERWISU z klientami. 2015-09-11 02:02:04
System CMS

System zarządzania treścią [ang. Content Managment System] to program przeznaczony do tworzenia i prowadzenia SERWISU WWW. 2015-09-11 10:27:56
Sun Capital

Sun Capital Sp. z o.o. jest Autoryzowanym Dystrybutorem oprogramowania Kerio, Sophos i Sunbelt w Polsce. 2015-09-11 02:02:04
Studio Reklamacje .net

Wdrożenie systemu informatycznego opartego na rozwiązaniu przeglądarki internetowej (aplikacja ASP.net) wspomaga jeden z kluczowych elementów budowania zaufania klientów do firmy, jakim jest system obsługi reklamacji i SERWISU. 2015-09-11 02:02:04
Serwis i usługi

Zlecenia serwisowe umożliwiają obsługę SERWISU gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 2015-09-11 10:27:56
serwisu

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl