SERWISOWE

Szef sprzedaży

Osiągnięcia przedsiębiorstwa w najważniejszym obszarze sprzedaży własnych produktów i usług zależą od bardzo wielu czynników i wszystkie one powinny być pod szczególnym nadzorem szefa sprzedaży. System organizacji pracy działu sprzedaży, jest skupiony na tym aby przedstawiciele sprzedaży (HANDLOWCY) zajmowali się sprzedażą. Za jego organizację i kontrolę odpowiedzialność ponosi SZEF SPRZEDAŻY. 2015-09-11 10:27:56
Enova ERP

SoftwareStudio Sp. z o.o. jest autoryzowanym Partnerem firmy Soneta Sp. z o. o. producentasystemu ENOVA w zakresie sprzedaży i wdrażania systemów wspomagających zarządzanie firmą. Pomagamy naszym Klientom w wyborze i uruchomieniu odpowiednich rozwiązań systemowych, sprzętowych i finansowych, optymalnych dla specyfiki ich działalności. 2015-09-11 10:27:56
Licencja Edukcyjna

Oprogramowanie SoftwareStudio może być wykorzystywane do celów edukacyjnych w szkołach i placówkach oświatowych. 2015-09-11 10:27:56
Enova opinie

Opinie o oprogramowaniu ENOVA firmy SONETA - zapraszamy do zapoznania się z opiniami klientów, użytkowników oraz partnerów zajmujących się wdrożeniem systemu ENOVA 2015-09-11 10:27:56
Wdrożenia systemu ENOVA

Głównym przedmiotem działalności naszej firmy jest tworzenie oprogramowania dla firm oraz wdrażanie systemów klasy ERP - a w szczególności ENOVA firmy Soneta z Krakowa. 2015-09-11 10:27:56
Reklamacje RMA Framework

Aplikacja umożliwia sprawne przeprowadzenie procesu reklamacji i koordynację działań mających na celu usunięciu skutków powstania wady. Osoby wyznaczone do przeprowadzenia konkretnych działań rejestrują postępy prac. 2015-09-11 10:27:56
Serwis i usługi

Zlecenia SERWISOWE umożliwiają obsługę serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 2015-09-11 10:27:56
Wdrożenie systemu informatycznego

Wdrożenie systemu informatycznego w przedsiębiorstwie 2015-09-11 02:02:04
Naprawa towaru

Firma serwisowa ma możliwość rejestrowania procesu naprawy bądź wymiany wadliwego towaru na nowy wolny od wad. 2015-09-11 10:27:56
Program Reklamacje .net

Trudno sobie wyobrazić nowoczesną firmę handlowo produkcyjną, która nie ma dobrze zorganizowanego procesu zarządzania reklamacjami i serwisem gwarancyjny. 2015-09-11 10:27:56
serwisowe

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl