SECURITY

Safetica

Safetica Endpoint SECURITY jest produktowana przez Safetica Technologies i od 2012 roku znajduje się w ofercie SoftwareStudio dzięki umowie dystrybucyjnej. 2015-09-11 10:27:56
Safetica Endpoint DLP

Safetica Endpoint DLP chroni poufne informacje firmowe przed nieprawidłowym użyciem przez nieautoryzowane osoby, a nawet przed osobami trzecimi. 2015-09-11 10:27:56
Safetica Endpoint Auditor

Safetica Endpoint Auditor automatycznie wykrywa jakiekolwiek ryzykowne zachowania pracowników. Analizuje ich aktywność i ostrzega zarządzających o nadchodzących zagrożeniach. 2015-09-11 02:02:04
SoftwareStudio Safetica

Safetica Endpoint SECURITY jest dostarczana przez Safetica Technologies. Safetica Technologies jest pionierem w zakresie produkcji oprogramowania zabezpieczającego przed zagrożeniami wewnętrznymi, skupionym na rozwoju głównego produktu Safetica Endpoint SECURITY. Partnerami dystrybucyjnymi Safetica Technologies są m.in. ogólnoświatowi producenci oprogramowania antywirusowego, partnerami technologicznymi są dostawcy systemów operacyjnych Microsoft, uniwersytety itd. Safetica Technologies blisko współpracuje z wydziałami badawczymi uniwersytetów. 2015-09-11 02:02:04
Zarządzanie zestawieniami

Zestawienia to specyficzna funkcjonalność pozwalająca zbierać dowolne dane z różnych źródeł i wyświetlenie ich użytkownikom w postaci tabelarycznej. 2015-09-11 10:27:56
Forefront

Forefront upraszcza wszystkie czynności związane z ochroną — od nabycia i wdrożenia, aż po stałe administrowanie, widoczność i pomoc techniczną. Funkcje scentralizowanego monitoringu i raportowania ułatwiają zarządzanie. Można więc zabezpieczyć posiadane środowiska i bardziej wydajnie nimi zarządzać biorąc pod uwagę koszty ich złożoność i zgodność. 2015-09-11 10:27:56
Sophos Security Suite

Small Business Edition: Sophos SECURITY Suite 2015-09-11 02:02:04
Sophos Computer Security

Small Business Edition: Sophos Computer SECURITY 2015-09-11 02:02:04
Firma Symantec prezentuje

Firma Symantec ponownie prezentuje markę Brightmail 2015-09-11 10:27:56
Windows server zabezpieczenie

Wskazówki dotyczące wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń wydanych 13 maja 2008 roku 2015-09-11 10:27:56
ASP.NET

Technologia dynamicznych stron www ASP.NET 2015-09-11 10:27:56
security

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl