SoftwareStudio > Rozwiązania > Tabela bazy danych

Tabela bazy danych


Tabela jest dwuwymiarowym zbiorem wzajemnie powiązanych danych dotyczących wspólnego obszaru lub encji.

TABELA BAZY DANYCH -

Tabela bazy danych składa się z kolumn, w których przechowywane są dane. W relacyjnej bazie danych relację zachodzą właśnie pomiędzy danymi w poszczególnych kolumnach nazywanych także atrybutami tabeli. Pojedynczy rząd obejmujący kolumny reprezentuje instancję danych, czyli rekord (ang. record). Większość Operacji na bazie danych wykonuje się na rekordach lub, częściej, zbiorach rekordów.

 

Do jednoznacznej identyfikacji tabeli służy klucz główny (ang. primary key), który przeważnie jest dodatkową kolumną z unikatowymi wartościami. Dzięki znajomości tych wartości możemy szybko wskazać interesujący nas rekord w danej tabeli, a następnie odczytać go lub zmodyfikować. Podczas tworzenia tabeli należy zdefiniować chociaż jedną kolumnę zawierającą dane. Przechowywane dane mogą być tylko ściśle określonego typu. Typ ten jest wspólny dla całej kolumny.

<


Polecamy: TABELA BAZY DANYCH
Tabela
tabela bazy danych tabela bazy danych
bazy
tabela bazy danych tabela bazy danych
danych
tabela bazy danych tabela bazy danych

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl