REPOZYTORIUM

Serwer raportów

Usługi Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services dostarczają kompletną, serwerową platformę, zaprojektowana w celu zaspokajania dowolnych wszelkie potrzeb związanych z raportowaniem - całość rozwiązania składa się na SERWER RAPORTÓW SQL 2015-09-11 10:27:56
Sortowanie dokumentów

Sortowanie uruchamiane jest przez kliknięcie na wybrane pole w wierszu etykiet kolumn 2015-09-11 02:02:04
Zarządzanie dokumentami

System Archiwizacji Dokumentów pozwala w wygodny sposób gromadzić dokumenty w centralnym REPOZYTORIUM. 2017-02-17 16:14:45
repozytorium

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl