REPLIKATOR

Program Replikator.net

2015-09-11 02:02:04
Replikator .net

Program REPLIKATOR.net to moduł do przegrywania danych między bazami danych. Replikacja danych odbywać się może między standardowymi bazami SQL luaz DBF 2015-09-11 02:02:04
Programowanie SQL

Spółka SoftwareStudio oferuje realizację projektów informatycznych na zamówienie, rozpoczynając od przygotowania analizy przedwdrożeniowej, analizy funkcjonalnej, przez przygotowanie projektu i jego implementację. aż po wdrożenie i zapewnienie wsparcia produktu. 2017-02-18 06:28:22
Replikator dbf2sql

Wiele dostępnych na rynku programów posiadających bogatą funkcjonalność działa w środowisku DOS lub Windows w oparciu o bazy danych w formacie DBF. 2015-09-11 02:02:04
Integracja z programem magazynowym

Moduł spedycja, jest programem służącym do wspomagania pracy magazynu, w zakresie spedycji towarów wysyłanych paczkami dostarczanymi firmami kurierskimi 2015-09-11 02:02:04
Integracja z systemem ERP

Moduł spedycja, jest zewnętrznym programem służącym do wspomagania pracy magazynu, w zakresie spedycji towarów 2015-09-11 10:27:56
Replikacja dbf2sql

Wiele dostępnych na rynku programów posiadających bogatą funkcjonalność działa w środowisku DOS lub Windows w oparciu o bazy danych w formacie DBF. 2015-09-11 10:27:56
replikator

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl