REPLIKACJA

Integracja Qguar

Program magazynowy Qguar firmy Quantum działający na bazie danych Oracle może zostać zintegrowany z aplikacjami Software Studio. 2015-09-11 10:27:56
Raportowanie Qguar

Program magazynowy Qguar firmy Quantum działający na bazie danych Oracle może zostać zintegrowany z platformą raportującą Studio Raporty.net 2015-09-11 10:27:56
Replikator .net

Program Replikator.net to moduł do przegrywania danych między bazami danych. REPLIKACJA danych odbywać się może między standardowymi bazami SQL luaz DBF 2015-09-11 02:02:04
Integracja ERP

Integracja systemu Studio Reklamacje.net z systemem ERP 2015-09-11 10:27:56
Replikator dbf2sql

Wiele dostępnych na rynku programów posiadających bogatą funkcjonalność działa w środowisku DOS lub Windows w oparciu o bazy danych w formacie DBF. 2015-09-11 02:02:04
Microsoft SQL 2008 server

Microsoft SQL 2008 server - Program Microsoft SQL Server 2008 oferuje rozszerzenia w zakresie funkcji bezpieczeństwa, które pomagają zapewnić wydajne zarządzanie konfiguracją funkcji zabezpieczeń, silne uwierzytelnianie i kontrolę dostępu, zaawansowane szyfrowanie i podstawowe funkcje zarządzania, a także rozszerzone inspekcje. 2015-09-11 02:02:04
Microsoft SQL 2005 server

Baza danych SQL Server 2005 została zaprojektowana tak, by pomóc przedsiębiorstwom w sprostaniu tym wyzwaniom. 2015-09-11 02:02:04
Replikacja dbf2sql

Wiele dostępnych na rynku programów posiadających bogatą funkcjonalność działa w środowisku DOS lub Windows w oparciu o bazy danych w formacie DBF. 2015-09-11 10:27:56
replikacja

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl