RELACJAMI

Aplikacje webowe

Aplikacja webowa to program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową z hostem użytkownika komputera z wykorzystaniem przeglądarki internetowej użytkownika, będącego w takim przypadku interaktywnym klientem aplikacji internetowej. 2015-09-11 02:02:04
Customer Relationship Management

Zarządzanie RELACJAMI z klientami system relacji z klientami CRM Customer Relationship Management) zestaw narzędzi i procedur istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami. 2015-09-11 10:27:56
Wizyty handlowców

Baza wizyt jest zbiorem wszystkich wprowadzonych wizyt i służy do filtrowania ważnych dla użytkownika elementów. 2015-09-11 02:02:04
CRM handlowcy

Najbardziej bolesnym ciosem dla pracodawcy w sytuacji, gdy handlowiec oprócz swojej osoby zabiera ze sobą zestaw klientów, którymi się opiekował. W końcu to przedstawiciel handlowy wie najwięcej o klientach, zna osoby kontaktowe, wie do kogo, z czym i jak należy podejść. 2015-09-11 02:02:04
Wdrożenie Corax

Wdrożenie systemu zarządzania przedsiębiorstwem ERP Corax firmy Humansoft 2015-09-11 02:02:04
Opis funkcjonalny

Opis funkcjonalny programu Corax ERP 2015-09-11 10:27:56
Corax ERP

oferujemy nowoczesne rozwiązania informatyczne zintegrowane ERP humansoft Corax 2015-09-11 10:27:56
Kontrola i rozliczanie handlowców

Szef sprzedaży musi zmierzyć się z wieloma trudnościami. Największym jego kłopotem jest nieustanne dostosowywanie się do zmieniających warunków i próba pogodzenia handlowców z ich pracodawcami. 2015-09-11 02:02:04
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi (inaczej zarządzanie personelem, funkcja personalna lub Human Resource Management) – termin ten można ogólnie zdefiniować jako strategiczną, jednorodną i spójną metodę kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji – ludźmi, którzy osobistym i zbiorowym wysiłkiem przyczyniają się do realizacji wszystkich założonych przez organizację celów, a tym samym umacniają jej przewagę nad konkurencją. 2015-09-11 02:02:04
Zarządzanie relacjami z klientami

Zarządzanie RELACJAMI z klientami lub System relacji z klientami (crm (ang.) Customer Relationship Management) to zestaw narzędzi i procedur istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami. 2015-09-11 10:27:56
ASP.NET

Technologia dynamicznych stron www ASP.NET 2015-09-11 10:27:56
relacjami

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl