REKLAMACJI

Skanowanie numeru seryjnego

Ewidencja urządzeń posiadajacych unikalny numer seryjny (SN - Serial Number) występujący w urządzeniach elektrycznych, elektrnicznych lub mechanicznych wymaga zastosowania systemu automatycznej identyfikacji za pomocą kodów kreskowych lub kodów QR. 2015-09-11 02:02:04
Reklamacje RMA Framework

Aplikacja umożliwia sprawne przeprowadzenie procesu REKLAMACJI i koordynację działań mających na celu usunięciu skutków powstania wady. Osoby wyznaczone do przeprowadzenia konkretnych działań rejestrują postępy prac. 2015-09-11 10:27:56
Branża obuwnicza

Reklamacje obuwia zdarzają się bardzo często, a wynika to z fakty eksploatacji przedmiotu objętego gwarancją. 2015-09-11 10:27:56
Reklamacje w branży spożywczej

Reklamacja artykułów spożywczych ze względu na wysokie ryzyko zatruć pokarmowych wymaga szczególnego postępowania polegającego na ewidencji nie tylko faktu zgłoszenia i jego obsługi, ale także rejestracji zdarzeń związanych z badaniami mikrobilogicznymi. 2015-09-11 02:02:04
Studio Reklamacje .net

Wdrożenie systemu informatycznego opartego na rozwiązaniu przeglądarki internetowej (aplikacja ASP.net) wspomaga jeden z kluczowych elementów budowania zaufania klientów do firmy, jakim jest system obsługi REKLAMACJI i serwisu. 2015-09-11 02:02:04
Zgłoszenie internetowe

Formularz zgłoszenia internetowego pozwala użytkownikom końcowym (EndUser) na zgłoszenie REKLAMACJI przez internet. 2015-09-11 02:02:04
Usterki i uszkodzenia

Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące wady produktu może zostać oznaczone ze skorowidza jako typowe uszkodzenie. 2015-09-11 10:27:56
Numer RMA

Rejestracja zgłoszenia reklamacyjnego przez internet powoduje automatyczne nadanie numeru RMA REKLAMACJI - Return Merchandise Authorization. 2015-09-11 10:27:56
Zgłoszenia reklamacyjne

Rejestracja zgłoszenia reklamacyjnego przez internet. 2015-09-11 10:27:56
Naprawa towaru

Firma serwisowa ma możliwość rejestrowania procesu naprawy bądź wymiany wadliwego towaru na nowy wolny od wad. 2015-09-11 10:27:56
Wdrożenie programu reklamacji

Wdrożenie platformy informatycznej do rejestracji zgłoszeń reklamacyjnych pozwala usprawnić obieg dokumentów w firmie, szczególnie dotyczących REKLAMACJI i serwisu. Po wdrożeniu bardzo szybko da się zauważyć wymierne korzyści wynikające z uporządkowania procesu. 2015-09-11 02:02:04
reklamacji

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl