REKLAMACJE

Extranet

Celem tworzenia ekstranet u jest udostępnienie własnych zasobów wzajemnie między przedsiębiorstwami lub klientami, przy zabronieniu powszechnego dostępu z sieci Internet. 2015-09-11 10:27:56
Programy SQL

SQL Server oferuje elastyczne rozwiązanie dla programistów, dlatego coraz więcej programów korzysta z teg silnika baz danych. Programy SQL oferowane przez SoftwareStudio wykorzystują bazy w wersji 2008 i 2012 zarówno express jak i standard. 2015-09-11 10:27:56
Reklamacje RMA Framework

Aplikacja umożliwia sprawne przeprowadzenie procesu reklamacji i koordynację działań mających na celu usunięciu skutków powstania wady. Osoby wyznaczone do przeprowadzenia konkretnych działań rejestrują postępy prac. 2015-09-11 10:27:56
Raporty

Program REKLAMACJE wykorzystuje do raportowania i analizowania zapisanych w bazie SQL danych rozwiążanie Microsoft reporting services 2015-09-11 02:02:04
Branża obuwnicza

REKLAMACJE obuwia zdarzają się bardzo często, a wynika to z fakty eksploatacji przedmiotu objętego gwarancją. 2015-09-11 10:27:56
Urządzenia przemysłowe

REKLAMACJE urządzeń przemysłowych są zwykle ograniczone do rejestracji samego faktu zaistnienia zgłsozenia reklamacyjnego z ewentualnym uzupełnieniem informacji o numerach seryjnych silników. 2015-09-11 10:27:56
Urządzenia elektryczne

REKLAMACJE urządzeń elektrycznych i elektrnicznych charakteryzuje bardzo duża szczegółowść dotycząca poszczególnych urządzeń. 2015-09-11 10:27:56
Reklamacje w branży spożywczej

Reklamacja artykułów spożywczych ze względu na wysokie ryzyko zatruć pokarmowych wymaga szczególnego postępowania polegającego na ewidencji nie tylko faktu zgłoszenia i jego obsługi, ale także rejestracji zdarzeń związanych z badaniami mikrobilogicznymi. 2015-09-11 02:02:04
Wstęp

Program Studio REKLAMACJE od 2007 roku zostało wdrożone w wielu różnych brażach i dostosowane do specyfiki reklamacji w zależności od rodzaju wymagań. 2015-09-11 02:02:04
Administrator

Administrator systemu Studio REKLAMACJE posiada specjalne uprawnienia do wprowadzania zmian konfiguracyjnych programu z poziomu internfejsu aplikacji. 2015-09-11 02:02:04
Wysyłanie e-mail

Wysyłanie powiadomień do klientów za pomocą poczty elektronicznej - wiadomości e-mail to najszybszy i skuteczny sposób komunikacji serwisu z klientami. 2015-09-11 02:02:04
reklamacje

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl