REKLAMACJA

Reklamacje RMA Framework

Aplikacja umożliwia sprawne przeprowadzenie procesu reklamacji i koordynację działań mających na celu usunięciu skutków powstania wady. Osoby wyznaczone do przeprowadzenia konkretnych działań rejestrują postępy prac. 2015-09-11 10:27:56
Branża obuwnicza

Reklamacje obuwia zdarzają się bardzo często, a wynika to z fakty eksploatacji przedmiotu objętego gwarancją. 2015-09-11 10:27:56
Studio Reklamacje .net

Wdrożenie systemu informatycznego opartego na rozwiązaniu przeglądarki internetowej (aplikacja ASP.net) wspomaga jeden z kluczowych elementów budowania zaufania klientów do firmy, jakim jest system obsługi reklamacji i serwisu. 2015-09-11 02:02:04
Zgłoszenie internetowe

Formularz zgłoszenia internetowego pozwala użytkownikom końcowym (EndUser) na zgłoszenie reklamacji przez internet. 2015-09-11 02:02:04
Usterki i uszkodzenia

Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące wady produktu może zostać oznaczone ze skorowidza jako typowe uszkodzenie. 2015-09-11 10:27:56
Przygotowanie do wdrożenia programu Reklamacje

Złożoność rozwiązywanych za pomocą informatyki problemów charakteryzuje wielkość i struktura zbiorów danych oraz złożoność procedur przetwarzania tych informacji. Przygotowanie do wdrożenia programu Reklamacje obejmują konfigurację i dostosowanie oprogramowania do konkretnych potrzeb użytkowników systemu. 2015-09-11 10:27:56
Reklamacje przez internet

Rejestracja zgłoszenia reklamacyjnego przez internet. 2015-09-11 10:27:56
Program Reklamacje .net

Trudno sobie wyobrazić nowoczesną firmę handlowo produkcyjną, która nie ma dobrze zorganizowanego procesu zarządzania REKLAMACJAmi i serwisem gwarancyjny. 2015-09-11 10:27:56
reklamacja

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl