PROGRAM-CMMS

Program CMMS konfiguracja

Lista transakcji pozwalajaca na konfigurację systemu CMMS. Administrator StudioSystem może przeglądać i edytować listę transakcji dostępną w systemie.
PROGRAM CMMS KONFIGURACJA
DEMO