POLITYKA

Polityka bezpieczeństwa systemu RMA

Domyślnie program RMA używa autentykacji opartej o Windows, w takim wypadku zalogowanie do systemu MS Windows pozwala na automatyczną identyfikacją pracownika i nadanie mu określonych uprawnień do programu. POLITYKA bezpieczeństwa systemu RMA jest więc bezpośrednio powiązana z ustalonymi zasadami bezpieczeństwa serwera Microsoft Windows. 2015-09-11 10:27:56
Polityka bezpieczeństwa

Domyślnie program Studio Magazyn Narzędzi.net używa autentykacji przez Windows, w takim wypadku zalogowanie do systemu MS Windows pozwala na automatyczną identyfikacją pracownika i nadanie mu określonych uprawnień do aplikacji 2015-09-11 10:27:56
Polityka bezpieczeństwa

Domyślnie program crm używa autentykacji opartej o Windows, w takim wypadku zalogowanie do systemu MS Windows pozwala na automatyczną identyfikacją pracownika i nadanie mu określonych uprawnień do programu crm 2015-09-11 02:02:04
Business Intelligence

Wyzwania stawiane przed Business Intelligence dotyczą zapewnienia pracownikom właściwych informacji we właściwym czasie. 2015-09-11 02:02:04
Polityka bezpieczeństwa

Domyślnie program używa autentykacji przez formularze, istnieje jednak możliwość wdrożenia rozwiązań w sieci lokalnej opartej o autentykację przez Windows, w takim wypadku zalogowanie do systemu MS Windows pozwala na automatyczną identyfikacją pracownika i nadanie mu określonych uprawnień do aplikacji 2017-02-17 16:11:07
Polityka bezpieczeństwa

Domyślnie program używa autentykacji przez formularze, istnieje jednak możliwość wdrożenia rozwiązań w sieci lokalnej opartej o autentykację przez Windows, w takim wypadku zalogowanie do systemu MS Windows pozwala na automatyczną identyfikacją pracownika i nadanie mu określonych uprawnień do aplikacji 2015-09-11 02:02:04
Polityka bezpieczeństwa hasła

POLITYKA bezpieczeństwa - hasła. 2015-09-11 02:02:04
polityka

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl