PODPIS

Weryfikowanie autentyczności danych

Weryfikowanie autentyczności danych czy potwierdzanie autentyczności danych jest często ważniejsze niż zapewnianie im poufności. 2015-09-11 10:27:56
Magazyn Wysokiego Składu

Zarządzanie magazynem WMS - Magazyn Wysokiego Składu - Prowadzenie efektywnej gospodarki magazynowej jest możliwe przy pomocy wielu różnorodnych narzędzi, jednym z nich jest oprogramowanie - informatyczny system zarządzania magazynem wysokiego składu. 2017-02-18 07:48:26
ENOVA 2011

Zmiany w systemie związane z nowelizacją ustaw okołobudżetowych na rok 2011 - ENOVA wersja 7.6 2015-09-11 10:27:56
HermesSQL

Sprawne zarządzanie firmą humansoft HermesSQL wspomaga i koordynuje pracę osób zatrudnionych na różnych stanowiskach w firmie. Operacje wykonywane przez poszczególnych użytkowników rejestrowane są w jednej wspólnej bazie danych, co jest bezpośrednio związane z pełną integracją wszystkich modułów wchodzących w skład programu. 2015-09-11 10:27:56
Partner Humansoft

W 2009 roku spółka SoftwareStudio PODPISała umowę partnerską z firmą Humansoft z Radomia w zakresie sprzedaży, dystrybucji i wdrożeń systemów ERP 2015-09-11 02:02:04
Prace wdrożeniowe

Prace wdrożeniowe programu reklamacyjnego RMA obejmują konfigurację i dostosowanie oprogramowania do konkretnych potrzeb użytkowników systemu. Wdrożenie realizowane jest na podstawie dokumentacji ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA. 2015-09-11 10:27:56
Prace wdrożeniowe

Prace wdrożeniowe crm 2015-09-11 10:27:56
Prace wdrożeniowe

Prace wdrożeniowe Narzędziownia 2015-09-11 10:27:56
Prace wdrożeniowe

Prace wdrożeniowe związane z instalacją, konfiguracją, personalizacją i uruchomieniem produkcyjnym oprogramowania. 2017-02-17 16:05:45
Wdrożenie programu reklamacji

Wdrożenie platformy informatycznej do rejestracji zgłoszeń reklamacyjnych pozwala usprawnić obieg dokumentów w firmie, szczególnie dotyczących reklamacji i serwisu. Po wdrożeniu bardzo szybko da się zauważyć wymierne korzyści wynikające z uporządkowania procesu. 2015-09-11 02:02:04
Prace wdrożeniowe

Prace wdrożeniowe w magazynie wysokiego składowania obejmują rozpoznanie stanu aktualnego oraz zdefiniowanie potrzeb użytkowników. 2015-09-11 02:02:04
podpis

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl