PACZEK

Integracja Spedycja

Program magazynowy WMS.net może współpracować z apliakcją Studio Spedycja.net w zakresie przygotowywania i wysyłania przesyłek kurierskich. 2015-09-11 02:02:04
Firmy kurierskie

Wysyłanie PACZEK za pośrednictwem firm kurierskich - spedycyjnych wiąże się z dodatkową pracą polegającą na spakowaniu i oznakowaniiu przesyłki kurierskiej . 2015-09-11 10:27:56
Wysłanie paczek kurierem

Wysłanie PACZEK firmą kurierską związane jest z przekzaniem fizycznym zapakwoanego towaru oraz kompletu dokumentów zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. 2015-09-11 02:02:04
Kurier OPEK

Program Spedycja.net umożliwia przygotowywanie PACZEK i przesyłek kurierskich dla firm korzystających z usług firmy OPEK 2015-09-11 10:27:56
Spedytor DPD

Integracja programu z firmą kurierską DPS 2015-09-11 10:27:56
Spedytor GLS

program spedycja pozwala na drukwoanie listów przewozowych oraz intergację z firmą kurierską GLS 2015-09-11 02:02:04
Ważenie paczek

Funkcja ważenia PACZEK pozwala rejestrować wagi poszczególnych PACZEK 2015-09-11 10:27:56
Paczki do spakowania

Program Spedycja.net umożliwia tworzenie listy pozycji magazynowych stanwoiących podatwę do przygotowania zestawu PACZEK. 2015-09-11 02:02:04
Zlecenia wysyłki

Zlecenia wysyłki PACZEK za pomocą programu Spedycja .net 2015-09-11 02:02:04
Moduł integracyjny

Program Spedycja.net może posiadać moduł integracyjny z systemem magazynowym 2015-09-11 10:27:56
Moduł paczek

Program Studio Spedycja.net moduł przygotowywania PACZEK i ich wysyłki spedytorem 2015-09-11 10:27:56
paczek

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl