NAPRAWY

Kody IRIS

EICTA IRIS to europejski system kodowania napraw, za pomocą któego gromadzona są dane ustandaryzowane pozwalające na analizę wykonywanych napraw przez serwis gwarancyjny. 2015-09-11 02:02:04
Wstęp

Program Studio Reklamacje od 2007 roku zostało wdrożone w wielu różnych brażach i dostosowane do specyfiki reklamacji w zależności od rodzaju wymagań. 2015-09-11 02:02:04
Części zamienne

Magazyn części zamiennych może działać jako moduł w raamch systemu serwis programu reklamacje. 2015-09-11 10:27:56
Serwis i usługi

Zlecenia serwisowe umożliwiają obsługę serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. 2015-09-11 10:27:56
Usterki i uszkodzenia

Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące wady produktu może zostać oznaczone ze skorowidza jako typowe uszkodzenie. 2015-09-11 10:27:56
Naprawa towaru

Firma serwisowa ma możliwość rejestrowania procesu NAPRAWY bądź wymiany wadliwego towaru na nowy wolny od wad. 2015-09-11 10:27:56
naprawy

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl