KONFIGURACJA

Optymalizacja usług

Optymalizacja usług możemy poddawać usługi "programowe" - te które widać w services.msc a nie zainstalowane sterowniki. 2015-09-11 10:27:56
Magazyn Wysokiego Składu

Zarządzanie magazynem WMS - Magazyn Wysokiego Składu - Prowadzenie efektywnej gospodarki magazynowej jest możliwe przy pomocy wielu różnorodnych narzędzi, jednym z nich jest oprogramowanie - informatyczny system zarządzania magazynem wysokiego składu. 2017-02-18 07:48:26
Demo programu CMMS net

Większość producentów oprogramowania Udostępnia DEMO swoich programów, aby użytkownik przed zakupem mógł zapoznać się nie tylko z zakresem funkcjonalnym oprogramowania, ale także ocenić przydatność i łatwość obsługi. 2015-09-11 02:02:04
Konfiguracja programu magazynowego

Oprogramowanie magazynowe może być w dużym stopniu skonfigurowane przez administratora za pomocą szablonów personalizując układ programu wg własnych upodobań. 2015-09-11 10:27:56
Ceny programu enova

Oprogramowanie enova licencjonowane jest wg kilku poziomów oznacoznych kolorami, brązowym, srebrnym, złotym i platynowym. 2015-09-11 02:02:04
enova Cennik

Oprogramowanie enova licencjonowane jest wg kilku poziomów oznacoznych kolorami, brązowym, srebrnym, złotym i platynowym. 2015-09-11 10:27:56
Demo Sklepu Internetowego

Wersja demonstracyjna programu Sklep Internetowy pozwala poznać szereg standardowych funkcjonalności systemu. 2015-09-11 10:27:56
Przeglądanie zamówień

Zarejestrowane zamówienia można przeglądać z różnych perespektyw 2015-09-11 02:02:04
Zarządzanie zestawieniami

Zestawienia to specyficzna funkcjonalność pozwalająca zbierać dowolne dane z różnych źródeł i wyświetlenie ich użytkownikom w postaci tabelarycznej. 2015-09-11 10:27:56
Ustawienia kolumn tabeli

Zestawienia danych prezentowane w tabeli można spersonalziować zmianiając ustawienia kolumn. 2015-09-11 10:27:56
DEMO Magazyn Narzędzi

Wersja demonstracyjna programu Magazyn Narzędzi pozwala poznać szereg standardowych funkcjonalności systemu. 2015-09-11 02:02:04
konfiguracja

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl