KOLUMN

Inwentaryzacja w magazynie

W programie magazynowym WMS.net dostępna jest opcja inwentaryzacji, gdzie wprowadzane są informacje dotyczące cen ewidencyjnych oraz ilości faktycznych. 2017-02-18 07:58:37
Typy danych

Typ danych jest podstawową wielkością charakteryzującą KOLUMNę tabeli bazy danych. 2015-09-11 10:27:56
Tabela bazy danych

Tabela jest dwuwymiarowym zbiorem wzajemnie powiązanych danych dotyczących wspólnego obszaru lub encji. 2015-09-11 02:02:04
Perspektywy

Perspektywa lub widok (view) jest wirtualną tabelą, jest odwzorowaniem globalnego schematu bazy danych na schemat „zewnętrzny”, przystosowany do potrzeb i przyzwyczajeń konkretnego użytkownika. 2015-09-11 10:27:56
Enova wersja 9.0.4685

Zmiany w programie enova wersja 9.0.4685 z dnia 2012-10-30. 2015-09-11 10:27:56
Usługa serwis

Usługa serwis to to typ aplikacji pracującej w tle, która wykonuje określone funkcje systemowe. 2015-09-11 02:02:04
Weryfikowanie autentyczności danych

Weryfikowanie autentyczności danych czy potwierdzanie autentyczności danych jest często ważniejsze niż zapewnianie im poufności. 2015-09-11 10:27:56
Zawody

Po uruchomieniu pozycji menu KARTOTEKI / ZAWODY zostaje wyświetlony rejestr dopisanych zawodów, dla których zostały zdefiniowane pola dodatkowe. 2015-09-11 10:27:56
Skorowidze

Lista skorowidzów definiowanych w programie Magazyn Narzędzi 2015-09-11 02:02:04
Grupowanie

Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg wybranego warunku. 2015-09-11 02:02:04
Sortowanie

Pod pojęciem sortowania należy rozumieć ustalony układ pewnego porządku prezentowania danych. 2015-09-11 02:02:04
kolumn

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl