KLIKNIĘCIE

Przewoźnicy

Przewoźnik realizujący zlecenia transportu często przewożąc towar odpowiada za powierzone palety. Przewoźnicy są rozliczani z ilości palet im powierzonych. W programie każde wydanie i przyjęcie wpływa na saldo wskazanego przewoźnika. 2017-02-18 05:49:30
Administrator programu

Administrator programu CRM handlowcy 2015-09-11 10:27:56
Zawody

Po uruchomieniu pozycji menu KARTOTEKI / ZAWODY zostaje wyświetlony rejestr dopisanych zawodów, dla których zostały zdefiniowane pola dodatkowe. 2015-09-11 10:27:56
Program Wypożyczalnia SQL

Za pomocą programu wypożyczalnia rejestruje się wszystkie Operacje i czynności związane z gospodarką magazynową, wypożyczalnią oraz ewidencją środków trwałych i wyposażenia. 2015-09-11 02:02:04
Program do wypożyczalni

Wykorzystanie programu szybkiej obsługi pracowników i klientów w momencie wypożyczania oraz zwrotów dostępna jest w module Framework programu dla wypożyczalni (Aplikacja Windows) nie jest natomiast dostępna jako transakcja aplikacji webowej (www, przeglądarka internetowa). 2015-09-11 10:27:56
Skorowidze

Lista skorowidzów definiowanych w programie Magazyn Narzędzi 2015-09-11 02:02:04
Pracownicy

Program SKLEP INTERNETOWY obsługiwany jest przez użytkowników wyznaczonych do takiej pracy i zdefiniowanych w rejestrze pracowników sklepu internetowego. 2015-09-11 10:27:56
Eksport danych

Program Sklep Internetowy dysponuje funkcją eksportu danych do pliku w wybranym popularnym formacie pliku np. MS Excel. 2015-09-11 02:02:04
Sortowanie

Pod pojęciem sortowania należy rozumieć ustalony układ pewnego porządku prezentowania danych. 2015-09-11 02:02:04
Terminologia

Przedstawiamy podstawowe wiadomości, dotyczące terminologii stosowanej w dokumentacji dotyczącej sklepu internetowego. 2015-09-11 10:27:56
Zarządzanie użytkownikami

Efektywne korzystanie z programu internetowego wymaga elastycznego zarządzania kontami użytkowników systemu raportowania. 2015-09-11 02:02:04
kliknięcie

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl