Grupowanie


Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg wybranej kolumny.

GRUPOWANIE - Funkcja grupowania pozwala na przedstawienie danych wyświetlanych w tabeli pogrupowanych wg warunku (wybranej kolumny).br>br>W tym celu można:br>ul>li>Grupować za pomocą funkcji wybieranej z menu kontekstowego wyświetlanego za pomocą prawego przycisku myszki. Po zgrupowaniu możemy je usunąć wybierając opcje USUŃ./li>li> Mając włączone pole grupowania przenosząc kolumnę do grupowania W celu grupowania należy przeciągnąć kolumnę do panelu grupowania./li>/ul>9313080204374
Grupowanie

Grupowanie

Platforma StudioSystem pozwala na swobodne grupowanie danych wyświetlanych w tabeli
GRUPOWANIE
Grupowanie

Grupowanie

Platforma StudioSystem pozwala na swobodne grupowanie danych wyświetlanych w tabeli
GRUPOWANIE
Grupowanie
DEMO