GÓRNEGO

Zarządzanie zestawieniami

Zestawienia to specyficzna funkcjonalność pozwalająca zbierać dowolne dane z różnych źródeł i wyświetlenie ich użytkownikom w postaci tabelarycznej. 2015-09-11 10:27:56
Drukowanie dokumentów

Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia WYDRUK z GÓRNEGO paska przycisków. 2015-09-11 10:27:56
Drukowanie dokumentów

Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia WYDRUK z GÓRNEGO paska przycisków. 2015-09-11 02:02:04
Drukowanie dokumentów

Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia WYDRUK z GÓRNEGO paska przycisków. 2015-09-11 10:27:56
górnego

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl