FORMULARZY

Role i użytkownicy

Studio CMMS.net to rozwiązanie o wysokim poziomie bezpieczeństwa i podziału uprawnień użytkowników do wykonywania określonych Operacji. W celu zapewnienia wykonywania takich Operacji oprogramowanie pozwala podzielić użytkowników na ROLE i nadać im odpowiednie uprawnienia. 2015-09-11 02:02:04
Kartoteki z excela

Rozpoczynanie pracy z programem lub okresowa wymiana danych z systemem ERP w celu ujednolicenia danych kartotekowych wykonwyana może być za pomocą funkcji importu kartotek z pliku XLS - wgrywanie z excela - excel2sql 2015-09-11 10:27:56
Funkcje Standardowe

Każde oprogramowanie posiada szereg standardowych i Specyficznych dla siebie funkcji i rozwiązań 2015-09-11 02:02:04
Użytkownicy i uprawnienia

Program ENOVA posiada rozbudowany mechanizm kontroli uprawnień użytkowników i rejestracji ich działań. 2015-09-11 02:02:04
Projektowanie formularzy

Formularze wykorzystywane podczas wprowadzania danych do systemu magazynowego mogą nie być wystarczające dla danej firmy. 2015-09-11 02:02:04
Opis modułu

Program magazynowy WMS.net posiada moduł pozwalajacy na dostosowanie i personalizację dla użytkowników MENU, układu tabel oraz formaulrzy wydruków dokumentów. 2015-09-11 10:27:56
Dane z excela

import kartotek z pliku XLS - wgrywanie z excela - excel2eql 2015-09-11 10:27:56
Kartoteki z excela

import kartotek z pliku XLS - wgrywanie z excela - excel2eql 2015-09-11 02:02:04
Import z excela

import danych z pliku XLS - wgrywanie z excela - excel2eql 2015-09-11 02:02:04
SQL 2008 Server

Microsoft SQL Server (MS SQL) to system zarządzania bazą danych, wspierany i rozpowszechniany przez korporację Microsoft. 2015-09-11 10:27:56
Role i użytkownicy programu CRM

Użytkownicy oraz role użytkowników w programie CRM pozwalają na określanie poziomów uprawnień i definiowanie funkcjonalności. Każdy użytkownik po zalogowaniu do programu pracuje w określonym kontekście - ROLI. 2015-09-11 10:27:56
formularzy

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl