ELEKTRONICZNY

Motorola DS9808

Wprowadzając na rynek hybrydowe urządzenie Motorola DS9808 nowej generacji, firma nadała zupełnie nowy wymiar skanowaniu. 2015-09-11 10:27:56
Wagi paletowe

Proces ważenia palet odbywa się fizycznie na wadze elektronicznej wyposażonej w moduł obsługi wagi paletowej. Ważenie palet i weryfikacja odbywa się z poziomu terminala radiowego, magazynier po zakończeniu pakowania palety do wysyłki stawia gotową paletę na wadze i z poziomu terminala wydaje polecenie weryfikacji wagi. 2015-09-11 02:02:04
Sprzedaż internetowa

W dzisiejszych czasach sklepy internetowe to bardzo często wiodąca forma kontaktu z klientem, zarówno w sferze biznesowej (B2B) jak i w sferze klientów detalicznych (B2C). 2015-09-11 02:02:04
Import wyciągów bankowych

Wprowadzanie danych do systemu zwiazanych z zapłatami faktur jest często nużącym zajęciem. W celu przyśpieszenia i ułatwienia pracy można wykorzystać opcję importu wyciągów bankowych 2015-09-11 10:27:56
Urządzenia elektryczne

Reklamacje urządzeń elektrycznych i elektrnicznych charakteryzuje bardzo duża szczegółowść dotycząca poszczególnych urządzeń. 2015-09-11 10:27:56
EDI - elektroniczna wymiana danych

Wdrożenie Elektronicznej Wymiany Danych EDI (ang. Elektronic Data Interchange), to kilkustopniowy proces realizowany zarówno w przedsiębiorstwie jak i w relacjach z partnerami z otoczenia gospodarczego. Szczególnie istotne jest zapewnienie otwartości systemu poprzez zastosowanie globalnie akceptowanych standardów. 2015-09-11 10:27:56
Corax ERP

oferujemy nowoczesne rozwiązania informatyczne zintegrowane ERP humansoft Corax 2015-09-11 10:27:56
Wstęp

program magazynowy WMS.net do obsługi magazynu wysokiego składowania 2015-09-11 10:27:56
Role i użytkownicy

Bezpieczeństwo oraz role użytkowników 2015-09-11 02:02:04
Ustawa o e-podpisie do kosza

Ministerstwo Gospodarki przygotowuje jej nową wersję, wprowadzającą kilka rodzajów podpisów ELEKTRONICZNYch 2015-09-11 02:02:04
elektroniczny

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl