Doradztwo

Oferujemy konsulting w zakresie: wyboru rozwiązań, przygotowania do wdrożeń ERP, finansowania zakupu licencji i usług, zakupu sprzętu. .


Wdrożenia systemów ERP




Oferujemy konsulting w zakresie: wyboru rozwiązań, przygotowania do wdrożeń ERP, finansowania zakupu licencji i usług, zakupu sprzętu DORADZTWO. ..


Wdrożenia systemów ERP

Oferujemy konsulting w zakresie: wyboru rozwiązań, przygotowania do wdrożeń ERP, finansowania zakupu licencji i usług, zakupu sprzętu. .


Technologia .NET
Corax ERP - Definicje księgowań amortyzacji

Outsourcing IT

Software Studio oferuje usługi doradztwa informatycznego, doradztwa IT, outsourcing IT, outsourcing informatyczny, pomoc w rozwiązywaniu problemów systemów bazodanowych. 2017-02-18 06:01:48




EDI - elektroniczna wymiana danych

Wdrożenie Elektronicznej Wymiany Danych EDI (ang. Elektronic Data Interchange), to kilkustopniowy proces realizowany zarówno w przedsiębiorstwie jak i w relacjach z partnerami z otoczenia gospodarczego. Szczególnie istotne jest zapewnienie otwartości systemu poprzez zastosowanie globalnie akceptowanych standardów. 2015-09-11 10:27:56




Prace wdrożeniowe

Prace wdrożeniowe programu reklamacyjnego RMA obejmują konfigurację i dostosowanie oprogramowania do konkretnych potrzeb użytkowników systemu. Wdrożenie realizowane jest na podstawie dokumentacji ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA. 2015-09-11 10:27:56




Prace wdrożeniowe

Prace wdrożeniowe crm 2015-09-11 10:27:56




Doradztwo IT

DORADZTWO informatyczne (konulting informatyczny) ma na celu przedstawienie oferty klientowi, która jest zgodna z jego potrzebami i planowanym budżetem. 2015-09-11 02:02:04




Prace wdrożeniowe

Prace wdrożeniowe Narzędziownia 2015-09-11 10:27:56




Prace wdrożeniowe

Prace wdrożeniowe związane z instalacją, konfiguracją, personalizacją i uruchomieniem produkcyjnym oprogramowania. 2017-02-17 16:05:45




Prace wdrożeniowe

Prace wdrożeniowe w magazynie wysokiego składowania obejmują rozpoznanie stanu aktualnego oraz zdefiniowanie potrzeb użytkowników. 2015-09-11 02:02:04




doradztwo

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl