BAZĄ

Zarządzania Bazą Danych SQL

W bazie danych zawarta jest wiedza odnosząca się do pewnego wydzielonego fragmentu świata rzeczywistego. 2015-09-11 10:27:56
Programy SQL

SQL Server oferuje elastyczne rozwiązanie dla programistów, dlatego coraz więcej programów korzysta z teg silnika baz danych. Programy SQL oferowane przez SoftwareStudio wykorzystują bazy w wersji 2008 i 2012 zarówno express jak i standard. 2015-09-11 10:27:56
System Zarządzania Bazą Danych

System Zarządzania BAZĄ Danych jest zorganizowanym zbiorem narzędzi umożliwiającym dostęp do baz danych i zarządzanie nimi. 2015-09-11 10:27:56
Bazy danych

Projektowanie bazy danych powinno rozpoczynać się zawsze od analizy informacji, które mają znaleźć się w bazie i powiązań istniejących między nimi. W wyniku wstępnej fazy prac powstaje schemat pojęciowy, stanowi on model informatyczny rozważanego systemu informacji. 2015-09-11 02:02:04
Motorola DS3578

Przemysłowy bezprzewodowy (Bluetooth) skaner kodów kreskowych 1D ,2D i kody pocztowe Motorola DS3578. 2015-09-11 10:27:56
Platforma bazodanowa

SQL Server jest idealną BAZĄ danych dla stron i aplikacji internetowych. 2015-09-11 02:02:04
Raporty Interlan TMS

Oprogramowanie interLAN SPEED posiada pełen zestaw modułów i funkcjonalności niezbędnych dla każdego spedytora w firmie transportowo-spedycyjnej. 2015-09-11 02:02:04
Raportowanie Hermes SQL

Program Hermes SQL firmy Humansoft posiada możliwość wykorzystania narzędzi do raportowania, alternatywnym rozwiązaniem jest wdrożenie programu Studio Raporty.net oparte o SQL Reporting Services 2015-09-11 02:02:04
Program CMMS SQL

Nowoczesne przedsiębiorstwa wymagają rozwiązań opartych o sprawdzone , bezpieczne i wydane sytemy Operacyjne oraz bazodanowe. Program CMMS działa w oparciu o bazę Microsoft SQL 2008 Server. 2015-09-11 02:02:04
Role i użytkownicy

Studio CMMS.net to rozwiązanie o wysokim poziomie bezpieczeństwa i podziału uprawnień użytkowników do wykonywania określonych Operacji. W celu zapewnienia wykonywania takich Operacji oprogramowanie pozwala podzielić użytkowników na ROLE i nadać im odpowiednie uprawnienia. 2015-09-11 02:02:04
Baza SQL server

Microsoft SQL Server (MS SQL) to system zarządzania BAZĄ danych, wspierany i rozpowszechniany przez korporację Microsoft z której korzysta program Studio Dokumenty .net 2015-09-11 02:02:04
bazą

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl