SoftwareStudio > Asp.Net > ASP.NET AJAX 1.0 w wersji RTW

ASP.NET AJAX 1.0 w wersji RTW


Pojawił się długo oczekiwany ASP.NET AJAX 1.0 w wersji RTW

ASP.NET AJAX - Długo oczekiwana finalna wersja ASP.NET AJAX jest już dostępna. ASP.NET AJAX wczesniej znany jako „Atlas” pozwala programistom ASP.NET w bardzo prosty sposób tworzyć strony internetowe używając technologii AJAX.

Dzięki ASP.NET AJAX programiści mogą tworzyć bardziej interaktywne aplikacje internetowe korzystającez asynchronicznej komunikacji z serverem. ASP.NET AJAX jest zbiorem technologi pomocnych przy tworzeniu alikacji używających technologii AJAX.

ASP.NET 2.0 AJAX Extensions – część pakietu adpowiedzialna za strone serwerową ściśle współpracująca z ASP.NET.


Microsoft AJAX Library – część odpowiedzialna za funkcjonalność po stronie klienta.


ASP.NET AJAX Control Toolkit – biblioteka gotowych komponentów działających po stronie klienta oraz SDK to tworzenia własnych.

Microsoft® .NET to oprogramowanie służące do łączenia informacji, osób, systemów i urządzeń. Umożliwia wysoki poziom integracji oprogramowania przez zastosowanie usług Web Service.
Platforma programistyczna .NET stanowi pierwszą tak dużą zmianę w podejściu do programowania od czasu wprowadzenia w lipcu 1993 roku Win32 API wraz z systemem Windows NT 3.0.
Przystępując do projektowania aplikacji, programista musi dokonać ważnego wyboru — jakie technologie wykorzystać do rozwiązania postawionego problemu.
Technologia .NET wkomponowana jest w architekturę produktów, które składają się na platformę Microsoft, umożliwiając szybkie i rzetelne tworzenie, udostępnianie, wdrażanie i użytkowanie zintegrowanych rozwiązań przy użyciu usług Web Services, przy zastosowaniu zgodnych ze standardami branżowymi mechanizmów bezpieczeństwa.<


Polecamy: ASP.NET AJAX 1.0 W WERSJI RTW
ASP
asp net ajax 1 0 w wersji rtw  asp net ajax 1 0 w wersji rtw
NET
asp net ajax 1 0 w wersji rtw  asp net ajax 1 0 w wersji rtw

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl