ARCHIWUM

Tickets - System biletowy

Każde zgłoszenie rejestrowane przez system HelpDeskt OTRS ma przydzielany unikalny identyfikator (ticket) za pomocą którego wszystkie spływające wiadomości mailowe są grupowane. 2015-09-11 10:27:56
CRM Koordynator

Program crm.net moduł koordynator przeznaczony jest dla menadżera odpowiedzialnego za mobilnych handlowców. 2015-09-11 10:27:56
Share Files

Moduł udostępniania plików dla zalogowanych użytkownikó za pomocą folderów publicznych oraz dostęp do plików przez internet znajdujących się w folderach prywatnych. 2017-02-17 15:50:08
Zestawienie dokumentów

Rejestr ZESTAWIENIA wszystkich archiwizowanych dokumentów. 2017-02-17 15:41:33
Usunięte dokumenty

Rejestr DOKUMENTY USUNIĘTE przechowuje zarejestrowane dokumenty, których nie chcemy przechowywać, ani w rejestrze spraw bieżących, ani w ARCHIWUM. 2017-02-17 15:56:48
Sprawy bieżące

Rejestr Spraw Bieżacych Udostępnia dokumenty oznaczone jako w trakcie pracy. 2017-02-17 15:59:02
Archiwum dokumentów

Menu wyświetla zestawienie dokumentów przeniesionych do ARCHIWUM. 2017-02-17 16:01:22
Analiza przedwdrożeniowa

Analiza przedwdrożeniowa oprogramowania. Każde poważne przedsięwzięcie wymaga dobrego przygotowania, zaplanowania działań, dlatego przed wybraniem i wdrożeniem systemu informatycznego proponujemy wykonanie usługi analizy przedwdrożeniowej. Usługa ta polega na udokumentowaniu potrzeb użytkowników i wymagań od systemu który ma zostać wdrożony. 2017-02-17 16:09:17
Polityka bezpieczeństwa

Domyślnie program używa autentykacji przez formularze, istnieje jednak możliwość wdrożenia rozwiązań w sieci lokalnej opartej o autentykację przez Windows, w takim wypadku zalogowanie do systemu MS Windows pozwala na automatyczną identyfikacją pracownika i nadanie mu określonych uprawnień do aplikacji 2017-02-17 16:11:07
Personalizacja

Personalizacja, czyli dostosowanie programu do własnych potrzeb i wymagań 2015-09-11 02:02:04
Bezpieczeństwo systemu DMS

Bezpieczeństwo jest ważne w każdym typie programu rozproszonego. Różne typy aplikacji wymagają różnych poziomów zabezpieczeń. 2015-09-11 02:02:04
archiwum

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl