ARCHIWIZACJI

Dokumenty

Archiwizacja dokumentów powiązanych z reklamacjami. 2015-09-11 10:27:56
Document Management System

System DMS o nazwie Studio ARCHIWIZACJI Dokumentów SAD.net przeznaczony jest do ułatwienia zarządzania dokumentami w firmie, urzędzie, kancelarii itp. 2015-09-11 02:02:04
Dokumenty Framework

Klasyczne metody przechowywania dokumentów w postaci papierowej stawiają wiele ograniczeń wynikających z natury papierowej dokumentu. Podstawowym problemem jest długi czas dotarcia do żądanego dokumentu, oraz przeszukiwanie zbioru dokumentów. 2015-09-11 02:02:04
Studio Dokumenty .net

Klasyczne metody przechowywania dokumentów w postaci papierowej stawiają wiele ograniczeń wynikających z natury papierowej dokumentu. Program DMS.net ułatwia archiwizowanie dokumentów elektronicznych. 2015-09-11 02:02:04
SQL express

Baza danych Microsoft SQL express to bezpłatna wersja doskonałego systemu bazodanowego. 2015-09-11 10:27:56
SQL express

Baza danych Microsoft SQL express to bezpłatna wersja doskonałego systemu bazodanowego z którego korzystać program magazynowy WMS.net 2015-09-11 10:27:56
SQL express

Baza danych Microsoft SQL express to bezpłatna wersja doskonałego systemu bazodanowego. 2015-09-11 10:27:56
SQL express

Baza danych Microsoft SQL express to bezpłatna wersja doskonałego systemu bazodanowego. 2015-09-11 10:27:56
Administrator systemu DMS

Administrator programu Studio Dokumenty to rola w programie przeznaczona dla osoby odpowiedzialnej za jego konfigurację i działanie. 2017-02-17 15:48:35
Prace wdrożeniowe

Prace wdrożeniowe związane z instalacją, konfiguracją, personalizacją i uruchomieniem produkcyjnym oprogramowania. 2017-02-17 16:05:45
Archiwizacja dokumentów

Program umozliwia rejestrowanie dokumentów zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej jednostce organizacyjnej. Zarejestrowane dokumenty są odpowiednio klasyfikowane, następuje nadanie numeru zbudowanego w oparciu o klasyfikację dziesiętną (na numer składają się następujące informacje: symbol jednostki organizacyjnej, symbol klasyfikacji dziesiętnej, kolejny numer sprawy, kolejny numer akt sprawy, rok). 2015-09-11 02:02:04
archiwizacji

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl