ARCHIWIZACJA-DOKUMENTÓW

Dokumenty DMS

Dokumenty grupowane są według numeru sprawy. W lewym oknie wyświetlane jest zestawienie spraw, w prawym – szczegóły wybranej, zaznaczonej przez kliknięcie sprawy. Sprawy zaznaczone są kolorem żółtym. W menu aktywna jest funkcja filtrowania dla pól wyświetlonych w zestawieniu. Uwaga: dokumenty oznaczone jako usunięte nie są fizycznie kasowe, ale oznaczane specjalnym statusem oznaczającym sprawy i dokumenty w danym momencie jako nieważne. Program umozliwia rejestrowanie dokumentów zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej jednostce organizacyjnej. Zarejestrowane dokumenty są odpowiednio klasyfikowane, następuje nadanie numeru zbudowanego w oparciu o klasyfikację dziesiętną (na numer składają się następujące informacje: symbol jednostki organizacyjnej, symbol klasyfikacji dziesiętnej, kolejny numer sprawy, kolejny numer akt sprawy).
DOKUMENTY DMS

Archiwizacja dokumentów

Wersja Windows programu do archiwizacji dokumentów
ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

Archiwizacja dokumentów

Wprowadzanie nowego dokumentu do bazy SQL 2008/2012 Server za pomocą formularza. uzupełniane sa informacje pomocne przy odpowiednim składowaniu dokumentów i ich poszukiwaniu.
ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW
DEMO