ACROBAT

Raporty.

W programie CMMS.net wykorzystano technologie Microsoft SQL reporting services do analizowania danychy i prezentowania wyników. Szablony raportów przygotowano za pomocą Report Builder 3.0
2016-12-28 02:02:04
Więcej ...

Eksport danych.

Funkcja eksportu danych jest aktywna w zestawieniach oraz raportach, ale działa w różny sposób. Efektem eksportu danych jest przekazanie wyników do innych formatów np. excel, word czy pdf eksport danych XLS excel PDF word
2016-12-07 10:27:56
Więcej ...

Eksport danych.

Funkcja eksportu danych jest aktywna w zestawieniach oraz raportach, ale działa w różny sposób. Efektem eksportu danych jest przekazanie wyników do innych formatów np. excel, word czy pdf
2016-11-26 02:02:04
Więcej ...

Report Builder 2.0 SQL 2008 server.

Raportowanie w oparciu o Microsoft Report Builder i Report Viewer
2016-03-21 02:02:04
Więcej ...

Report Builder 2.0 SQL 2008 server.

Raportowanie w oparciu o Microsoft Report Builder i Report Viewer na SQL 2008 server
2016-03-10 02:02:04
Więcej ...

Eksport danych.

Funkcja eksportu danych pozwala zapisać wyświetlane dane tabelaryczne do plików np. Excel XLS
2016-02-15 10:27:56
Więcej ...

Raportowanie.

Raportowanie w oparciu o Microsoft Report Builder i Report Viewer
2016-02-12 02:02:04
Więcej ...

DEMO