ACROBAT

Raporty

W programie CMMS.net wykorzystano technologie Microsoft SQL reporting services do analizowania danychy i prezentowania wyników. Szablony raportów przygotowano za pomocą Report Builder 3.0 2015-09-11 02:02:04
Eksport danych

Funkcja eksportu danych jest aktywna w zestawieniach oraz raportach, ale działa w różny sposób. Efektem eksportu danych jest przekazanie wyników do innych formatów np. excel, word czy pdf 2015-09-11 10:27:56
Eksport danych

Funkcja eksportu danych jest aktywna w zestawieniach oraz raportach, ale działa w różny sposób. Efektem eksportu danych jest przekazanie wyników do innych formatów np. excel, word czy pdf 2015-09-11 02:02:04
Report Builder 2.0 SQL 2008 server

Raportowanie w oparciu o Microsoft Report Builder i Report Viewer na SQL 2008 server 2015-09-11 02:02:04
Eksport danych

Funkcja eksportu danych pozwala zapisać wyświetlane dane tabelaryczne do plików np. Excel XLS 2015-09-11 10:27:56
Raportowanie

Raportowanie w oparciu o Microsoft Report Builder i Report Viewer 2015-09-11 02:02:04
Report Builder 2.0 SQL 2008 server

Raportowanie w oparciu o Microsoft Report Builder i Report Viewer 2015-09-11 02:02:04
acrobat

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl