USZKODZENIE

Bezpieczeństwo w magazynie

Najważniejszymi elementami infrastruktury magazynowej są regały i wózki do ich obsługi. Już na etapie wyposażania magazynu w regały i wózki trzeba myśleć o przyszłym, bezpiecznym ich użytkowaniu. 2015-09-11 02:02:04
Optymalizacja usług

Optymalizacja usług możemy poddawać usługi "programowe" - te które widać w services.msc a nie zainstalowane sterowniki. 2015-09-11 10:27:56
Gospodarka magazynowa

Magazynowanie to czynności związane z czasowym gromadzeniem zapasów dóbr materialnych, ich składowaniem we właściwych warunkach oraz przekazywaniem odbiorcom. 2015-09-11 10:27:56
Usterki i uszkodzenia

Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące wady produktu może zostać oznaczone ze skorowidza jako typowe USZKODZENIE. 2015-09-11 10:27:56
Uszkodzenie

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl