QGUAR

Integracja z innymi systemami

Sukces oprogramowanie to nie tylko nowoczesna technologia i niezawodoność ale także elastyczność i możliwość integracji z innymi systemami wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie, a w szczególności z systemami ERP. 2015-09-11 02:02:04
Integracja Qguar

Program magazynowy QGUAR firmy Quantum działający na bazie danych Oracle może zostać zintegrowany z aplikacjami Software Studio. 2015-09-11 10:27:56
Raportowanie Qguar

Program magazynowy QGUAR firmy Quantum działający na bazie danych Oracle może zostać zintegrowany z platformą raportującą Studio Raporty.net 2015-09-11 10:27:56
Qguar

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl