INTELLIGENCE

Business Intelligence

Program Studio Raporty udostępnia funkcje raportujące w postaci zestawień tabelarycznych.
BUSINESS INTELLIGENCE

Business Intelligence

Raport - Reporting Services przykładowy raport uruchamiany przez przeglądarkę internetową.
BUSINESS INTELLIGENCE

Business Intelligence


BUSINESS INTELLIGENCE

Microsoft Business intelligence.

Business Intelligence (analityka biznesowa) to szerokie pojęcie, które można przedstawić jako proces przekształcania danych w informacje.
2017-02-17 17:02:35
Więcej ...

Funkcje bazy SQL server.

Najważniejsze funkcje jakie oferuje baza SQL server
2015-09-11 10:27:56
Więcej ...

Windows Server 2008 i SQL Server.

Windows Server 2008 i SQL Server to najnowsze profesjonalne rozwiązania dla firm
2015-09-11 10:27:56
Więcej ...

Business Intelligence.

Wyzwania stawiane przed Business Intelligence dotyczą zapewnienia pracownikom właściwych informacji we właściwym czasie.
2015-09-11 02:02:04
Więcej ...

Business Intelligence SQL.

Wyzwania stawiane przed Business Intelligence dotyczą zapewnienia pracownikom właściwych informacji we właściwym czasie.
2015-09-11 02:02:04
Więcej ...

Microsoft SQL 2005 server .

Baza danych SQL Server 2005 została zaprojektowana tak, by pomóc przedsiębiorstwom w sprostaniu tym wyzwaniom.
2015-09-11 02:02:04
Więcej ...

Microsoft SQL 2008 server.

Microsoft SQL 2008 server - Program Microsoft SQL Server 2008 oferuje rozszerzenia w zakresie funkcji bezpieczeństwa, które pomagają zapewnić wydajne zarządzanie konfiguracją funkcji zabezpieczeń, silne uwierzytelnianie i kontrolę dostępu, zaawansowane szyfrowanie i podstawowe funkcje zarządzania, a także rozszerzone inspekcje.Microsoft SQL 2008 server
2015-09-11 02:02:04
Więcej ...

Produktywność programistów.

Jedną z głównych przeszkód podniesienia wydajności programistów był brak zintegrowanych narzędzi do tworzenia aplikacji oraz wyszukiwania i kontroli błędów (debugowanie) oprogramowania do przetwarzania danych.Jedną z głównych przeszkód podniesienia wydajności programistów był brak zintegrowanych narzędzi do tworzenia aplikacji oraz wyszukiwania i kontroli błędów (debugowanie) oprogramowania do przetwarzania danych. Nowe możliwości, wprowadzone w SQL Server 2005, całkowicie zmieniają sposób tworzenia i wdrażania aplikacji bazodanowych.
2015-09-11 02:02:04
Więcej ...

Reporting Services.

SQL Server Reporting Services jest rozwiązaniem Microsoft umożliwiającym tworzenie i automatyczne dostarczanie raportów
2015-09-11 02:02:04
Więcej ...

SQL Server 2012.

SQL Server 2012 to nowa wersja produktu gwarantująca wyższy poziom niezawodności podczas realizacji funkcji mających znaczenie krytyczne dla klientów poprzez zapewnienie mniejszej awaryjności i większej wydajności oraz poprzez rozbudowany system bezpieczeństwa.
2015-09-11 02:02:04
Więcej ...

DEMO