DMS

Document Management System

System DMS o nazwie Studio Archiwizacji Dokumentów SAD.net przeznaczony jest do ułatwienia zarządzania dokumentami w firmie, urzędzie, kancelarii itp. 2015-09-11 02:02:04




Instalacja programu DMS

Instalacja i konfiguracja systemu skanowania i archiwizacji dokumentów. 2015-09-11 10:27:56




Administrator systemu DMS

Administrator programu Studio Dokumenty 2015-09-11 10:27:56




Załączniki do sprawy

Standardowa funkcja pozwalająca dołączać dowolne pliki do danego dokumentu – stanowiące załączniki. 2015-09-11 10:27:56




Przygotowanie do wdrożenia

Złożoność rozwiązywanych za pomocą informatyki problemów charakteryzuje wielkość i struktura zbiorów danych oraz złożoność procedur przetwarzania tych informacji. 2015-09-11 10:27:56




Bezpieczeństwo systemu DMS

Bezpieczeństwo jest ważne w każdym typie programu rozproszonego. Różne typy aplikacji wymagają różnych poziomów zabezpieczeń. 2015-09-11 02:02:04




Studio Archiwizacji Dokumentów SAD

Klasyczne metody przechowywania dokumentów w postaci papierowej stawiają wiele ograniczeń wynikających z natury papierowej dokumentu. 2015-09-11 10:27:56




Dokumenty DMS

Klasyczne metody przechowywania dokumentów w postaci papierowej stawiają wiele ograniczeń wynikających z natury papierowej dokumentu, dlatego powstały systemu DMS. 2015-09-11 02:02:04




DMS

Skontaktuj się z nami

SoftwareStudio
533 32 26 26

kontakt@softwarestudio.com.pl