Aplikacja do obsługi magazynu

Aplikacja do obsługi magazynu Studio Magazyn WMS. net spełnia najnowsze standardy i wymagania stron www, jest więc zgodna z HTML5, wykorzystuje CSS3 oraz JQuery.

Aplikacja do obsługi magazynu Studio Magazyn WMS. net spełnia najnowsze standardy i wymagania stron www, jest więc zgodna z HTML5, wykorzystuje CSS3 oraz JQuery.   ASP.

Aplikacja do obsługi magazynu Studio Magazyn WMS.net spełnia najnowsze standardy i wymagania stron www, jest więc zgodna z HTML5, wykorzystuje CSS3 oraz JQuery. 

ASP.NET jest częścią platformy .NET 

Aby móc korzystać z aplikacji do obsługi magazynu, należy mieć odpowiednią ilość dostępnego miejsca na dysku jakiegoś serwera WWW, na którym umieścimy naszą aplikację świadczącą usługi poprzez Internet. W systemie Windows taką usługę można uruchomić instalując Internet Information Services (IIS Server).

Aplikacja do obsługi magazynu dla kontrahentów firm logistycznych znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach magazynowych wielu różnym kontrahentom (np. właścicielom przechowywanego towaru) wraz z możliwością wystawiania dokumentów poleceń wydań, kontrolą Operacji magazynowych (wgląd w dokumenty magazynowe przyjęć, wydań, kompletacji itp.)


< APLIKACJA DO OBSŁUGI MAGAZYNU - Oprogramowanie do obsługi magazynu. Aplikacja do obsługi magazynu Studio Magazyn WMS.net spełnia najnowsze standardy i wymagania stron www, jest więc zgodna z HTML5, wykorzystuje CSS3 oraz JQuery.  ASP.NET jest częścią platformy .NET  Aby móc korzystać z aplikacji do obsługi magazynu, należy mieć odpowiednią ilość dostępnego miejsca na dysku jakiegoś serwera WWW, na którym umieścimy naszą aplikację świadczącą usługi poprzez Internet. W systemie Windows taką usługę można uruchomić instalując Internet Information Services (IIS Server). Aplikacja do obsługi magazynu dla kontrahentów firm logistycznych znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach magazynowych wielu różnym kontrahentom (np. właścicielom przechowywanego towaru) wraz z możliwością wystawiania dokumentów poleceń wydań, kontrolą Operacji magazynowych (wgląd w dokumenty magazynowe przyjęć, wydań, kompletacji itp.)

Wydania z magazynu

Wz - wydanie zewnętrzne; Dokumenty wydania z magazynu na zewnątrz związane z wydaniem kontrahentowi. Rw - rozchód wewnętrzny; Dokumenty wydania wewnętrznego (rozchód wewnętrzny z magazynu wysokiego składowania), związany z dostawami do innego magazynu firmy. Dotyczy przesunięcia towaru do strefy kompletacji.. WYDANIA MAGAZYNOWE. 2015-02-14
Wydania z magazynu

Dokumenty klientów

. REJESTRY DOKUMENTÓW MAGAZYNOWYCH. 2015-02-13
Dokumenty klientów
Aplikacja do obsługi magazynuAplikacja do obsługi magazynuAplikacja do obsługi magazynuAplikacja do obsługi magazynu
Magazyn WMS.net

Magazyn WMS.net

Program magazynowy WMS do obsługi magazynu wysokiego składowania. System WMS dla firm logistycznych, świadczące usługi magazynowa, konfekcjonowania. Program magazynowy - obsługa magazynu wysokiego składowania w firmach produkcyjnych i handlowych. Integracja online z firmami kurierskimi.