Safetica

Safetica Technologies jest pionierem w zakresie produkcji oprogramowania zabezpieczającego przed zagrożeniami wewnętrznymi, skupionym na rozwoju głównego produktu Safetica Endpoint Security. Partnerami dystrybucyjnymi Safetica Technologies są m.

Safetica Technologies jest pionierem w zakresie produkcji oprogramowania zabezpieczającego przed zagrożeniami wewnętrznymi, skupionym na rozwoju głównego produktu Safetica Endpoint Security. Partnerami dystrybucyjnymi Safetica Technologies są m. in.

Safetica Technologies jest pionierem w zakresie produkcji oprogramowania zabezpieczającego przed zagrożeniami wewnętrznymi, skupionym na rozwoju głównego produktu Safetica Endpoint Security. Partnerami dystrybucyjnymi Safetica Technologies są m.in. ogólnoświatowi producenci oprogramowania antywirusowego, partnerami technologicznymi są dostawcy systemów operacyjnych Microsoft.

W Polsce oprogramowanie Safetica wdrażane jest m.inn. przez SoftwareStudio. Szczególnym osiągnięciem naszej firmy było wdrożenie systemów Safetica na serwerach terminali Microsoft Windows.

< SAFETICA - Safetica. Safetica Technologies jest pionierem w zakresie produkcji oprogramowania zabezpieczającego przed zagrożeniami wewnętrznymi, skupionym na rozwoju głównego produktu Safetica Endpoint Security. Partnerami dystrybucyjnymi Safetica Technologies są m.in. ogólnoświatowi producenci oprogramowania antywirusowego, partnerami technologicznymi są dostawcy systemów operacyjnych Microsoft. W Polsce oprogramowanie Safetica wdrażane jest m.inn. przez SoftwareStudio. Szczególnym osiągnięciem naszej firmy było wdrożenie systemów Safetica na serwerach terminali Microsoft Windows.

Niszczenie danych

. SAFETICA. 2014-12-13
Niszczenie danych

Ochrona danych

Ochrona danych i szyfrowanie dysków. Doceniaj ochronę danych. Kradzieże nośników danych lub całych komputerów nie są czymś niespotykanym. Poprzez takie zdarzenia osoby prywatne jak i całe firmy odnosiły szkody finansowe czy utratę reputacji. Chroo swoje dyski przy użyciu programu Safetica. Może on szyfrować całe fizyczne dyski lub tworzyć zaszyfrowane wirtualne dyski. Wszystko jest chronione przez nowoczesne i silne metody szyfrowania. Szyfrowanie przenośnych dysków Chroń przed kradzieżą swoje dane, przechowywane na przenośnych dyskach. Funkcja ochrony mobilnej pozwala na ochronę dysków USB, pamięci flash czy innych przenośnych mediów. Ochrona przenośnych nośników nie ogranicza w żaden sposób ich użycia na innych komputerach. Możliwe jest podłączanie zaszyfrowanych dysków do innych komputerów, podanie hasła i przygotowanie danych do używania.. SAFETICA. 2014-12-12
Ochrona danych

Szczegółowa identyfikacja urządzeń USB i Bluetooth

Safetica Endpoint DLP pozwala dla urządzeń USB i Bluetooth na określenie dostępu za pomocą kilku parametrów. Kierownictwo firmy może np. pozwolić podłączanie tylko tokenów bezpieczeństwa. Wykrywanie podłączanych urządzeń USB i Bluetooth zgodnie z identyfikatorami producenta, produktu i numeru seryjnego. Narzędzia do administracji autoryzacją podłączanych urządzeń; Możesz określić, które konkretnie urządzenia USB czy Bluetooth mogą być podłączane do komputera; Możesz np. prosto zdefiniować grupę dozwolonych dysków USB.. BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. 2014-12-11
Szczegółowa identyfikacja urządzeń USB i Bluetooth

Blokowanie wydruku wybranych dokumentów

Blokowanie wydruku wybranych dokumentów dzięki modułowi Safetica Endpoint DLP. Safetica Endpoint Supervisor pozwala w połączeniu z modułem DLP na blokowanie wydruku określonych dokumentów. W ten sposób unikniesz wyciekowi dokumentów w postaci fizycznej. Chroń swoją firmę przed utratą poufnych informacji oraz połączonymi z tym stratami finansowymi i reputacji. Przez blokowanie drukowania pewnych dokumentów przez wybranych pracowników lub całe ich grupy uzyskasz pełne bezpieczeństwo poufnych firmowych informacji. Autoryzowany kierownik jest od razu powiadamiany o tym, kto próbował wydrukować chronione dokumenty, niezależnie czy miał uprawnienia do tej operacji czy też ich nie miał. KONTROLA WYDRUKU DOKUMENTÓW. 2014-12-10
Blokowanie wydruku wybranych dokumentów

Kontrola urządzeń

Kontrola portów USB, IrDa, Bluetooth, FireWire, portów szeregowych i równoległych Safetica kontroluje dostęp i zabrania podłączania urządzeń peryferyjnych od komputera. Możesz chronić firmowe komputery przed instalacją niepożądanych aplikacji i przed wirusami z urządzeń przenośnych, przynoszonych przez użytkowników. Zblokujesz ich również przed zabieraniem poufnych informacji poprzez nieautoryzowane i niezabezpieczone domowe urządzenia Możesz np. zabronić podłączania wszystkich urządzeń USB i stopniowo autoryzować tylko te, które zostały zatwierdzone przez przełożonego danego pracownika.. SYSTEMY DLP. 2014-12-09
Kontrola urządzeń
Programy

Programy

Oprogramowanie Software Studio. oprogramowanie software studio