Safetica Endpoint DLP

Safetica Endpoint DLP chroni poufne informacje firmowe przed nieprawidłowym użyciem przez nieautoryzowane osoby, a nawet przed osobami trzecimi. Dlatego zapobiega stratom finansowym i utracie reputacji firmy.

Safetica Endpoint DLP chroni poufne informacje firmowe przed nieprawidłowym użyciem przez nieautoryzowane osoby, a nawet przed osobami trzecimi. Dlatego zapobiega stratom finansowym i utracie reputacji firmy. We współpracy z Safetica Endpoint Auditor, moduł DLP chroni przed niepożądanymi czynnościami ze strony pracowników - nawet zanim one wystąpią.

Safetica Endpoint DLP chroni poufne informacje firmowe przed nieprawidłowym użyciem przez nieautoryzowane osoby, a nawet przed osobami trzecimi. Dlatego zapobiega stratom finansowym i utracie reputacji firmy. We współpracy z Safetica Endpoint Auditor, moduł DLP chroni przed niepożądanymi czynnościami ze strony pracowników - nawet zanim one wystąpią.

Korzyści z wdrożenia Safetica Endpoint DLP
 • Chroń swoją firmę przez szkodami dla jej reputacji i przed stratami finansowymi, spowodowanymi przez wycieki poufnych informacji
 • Zapewnij dostęp pracowników tylko do tych danych, które są im potrzebne
 • Zabroń nieautoryzowanym osobom dostępu do poufnych firmowych danych
 • Chroń poufne dane podczas ich transferowania poprzez sieć
 • Uzyskaj kontrolą nad przenośnymi urządzeniami, aby uchronić dane przed potencjalnymi zagrożeniami
 • Osiągnij łatwo zgodność z przemysłowymi standardami, regulacjami i prawem
Kluczowe obszary Safetica Endpoint DLP
 • Ochrona Danych w Firmie zapewnia, że żadna nieautoryzowana osoba nie będzie miała do nich dostępu.
 • Ochrona Danych poza Firmą chroni poufne dane podczas przenoszenia.
 • Ochrona Użycia Danych zapewnia dostęp do danych tylko dla autoryzowanych pracowników.
 • Kontrola Urządzeń pozwala określić jakie przenośne urządzenia mogą być używane w firmie.
 • Narzędzia Endpoint Security pozwalają podnieść poziom bezpieczeństwa.
 • Efektywne Bezpieczeństwo oszczędza wydatków na bezpieczeństwo. Cała kontrola i nadzór jest przeprowadzany zdalnie za pomocą Konsoli Zarządzania Safetica.
 • Zgodność z Normami zapewnia łatwiejszą implementację standardów przemysłowych i zgodności z prawem.
< SAFETICA ENDPOINT DLP - Safetica Endpoint DLP. Safetica Endpoint DLP chroni poufne informacje firmowe przed nieprawidłowym użyciem przez nieautoryzowane osoby, a nawet przed osobami trzecimi. Dlatego zapobiega stratom finansowym i utracie reputacji firmy. We współpracy z Safetica Endpoint Auditor, moduł DLP chroni przed niepożądanymi czynnościami ze strony pracowników - nawet zanim one wystąpią. Korzyści z wdrożenia Safetica Endpoint DLP Chroń swoją firmę przez szkodami dla jej reputacji i przed stratami finansowymi, spowodowanymi przez wycieki poufnych informacjiZapewnij dostęp pracowników tylko do tych danych, które są im potrzebneZabroń nieautoryzowanym osobom dostępu do poufnych firmowych danychChroń poufne dane podczas ich transferowania poprzez siećUzyskaj kontrolą nad przenośnymi urządzeniami, aby uchronić dane przed potencjalnymi zagrożeniamiOsiągnij łatwo zgodność z przemysłowymi standardami, regulacjami i prawem Kluczowe obszary Safetica Endpoint DLP Ochrona Danych w Firmie zapewnia, że żadna nieautoryzowana osoba nie będzie miała do nich dostępu.Ochrona Danych poza Firmą chroni poufne dane podczas przenoszenia.Ochrona Użycia Danych zapewnia dostęp do danych tylko dla autoryzowanych pracowników.Kontrola Urządzeń pozwala określić jakie przenośne urządzenia mogą być używane w firmie.Narzędzia Endpoint Security pozwalają podnieść poziom bezpieczeństwa.Efektywne Bezpieczeństwo oszczędza wydatków na bezpieczeństwo. Cała kontrola i nadzór jest przeprowadzany zdalnie za pomocą Konsoli Zarządzania Safetica.Zgodność z Normami zapewnia łatwiejszą implementację standardów przemysłowych i zgodności z prawem.

Kontrola wyszukiwania

Przeglądanie jest jedną z najczęstszych operacji, wykonywanych przez pracowników. Jednakże nie zawsze jest ono czynnością wymaganą. Pracownicy mogą szukać nowej pracy, poufnych plików lub tematów niezwiązanych z ich pracą. Safetica oferuje szczegółowy przegląd na to, co pracownicy przeglądali w systemie i w Internecie. Kluczowe funkcje • Statystyka indywidualnego przeglądania użytkowników • Przegląd przeszukiwanych okien • Lista poszukiwanych wyrażeo • Wsparcie dla wszystkich rozpowszechnionych przeglądarek • Analizy heurystyczne nieznanych przeglądarek • Możliwośd dodania nieznanych przeglądarek Główne korzyści • Odkryj ryzykowne zachowania pracowników już na samym początku • Odkryj, czym interesują się Twoi pracownicy, nie tylko z odwiedzanych przez nich witryn.. SAFETICA. 2014-12-02
Kontrola wyszukiwania

Monitorowanie pracy z plikami

Pracownik, dostając się do poufnych danych, staje się potencjalnym zagrożeniem dla firmy. Kiedy jest on autoryzowany do dostępu do danych, może użyć ich w niewłaściwy sposób. Zdemaskuj, kto kopiuje pliki do innych folderów, kto przesyła je pocztą e-mail oraz kto przesyła je Internetem. Dla każdego pracownika będziesz miał szczegółowy przegląd, jakie pliki są przez niego najczęściej używane, co z nimi robi oraz jakie aplikacje miały do nich dostęp. Będziesz miał możliwość określenia, którzy z pracowników szkodzą firmie.. SYSTEMY DLP. 2014-12-01
Monitorowanie pracy z plikami

Monitorowanie poczty webowej

Pracownicy mogą używać interfejsów webowych do przesyłania wiadomości e-mail w sposób trudny do wykrycia. Jednakże Safetica Endpoint Auditor pozwala również na odkrycie takiej komunikacji. W przypadku przesyłania poczty z użyciem interfejsu webowego, program zapisuje również zawartość przesyłanej poczty e-mail. Odpowiedni kierownik jest informowany o komunikacji, którą pracownik starał się ukryć. Safetica Endpoint Auditor radzi sobie również z bezpiecznymi połączeniami przy użyciu protokołu HTTPS.. SAFETICA ENDPOINT AUDITOR. 2014-11-30
Monitorowanie poczty webowej

Kontrola komunikatorów internetowych

Twoi pracownicy mogą bawić się w godzinach pracy rozmowami za pomocą komunikatorów internetowych. Odkryj jak bardzo zajmują się tymi rozmowami, kiedy nie są nadzorowani. Safetica Endpoint Auditor zapisuje rozmowy komunikatorów, włączając tą, która jest wykonywana zaszyfrowanymi kanałami. W odróżnieniu od rozwiązań konkurencji, program działa dla wszystkich komunikatorów. Właściwy kierownik może uzyskać szczegółowy obraz zawartości komunikacji poprzez funkcję Inteligentnego Skanowanie Ekranu.. SAFETICA. 2014-11-29
Kontrola komunikatorów internetowych
Safetica Endpoint DLPSafetica Endpoint DLPSafetica Endpoint DLPSafetica Endpoint DLP
Safetica

Safetica

Programy Safetica SoftwareStudio jako autoryzowany partner oferuje oprogramowanie Safetica, zapewnia wsparcie instalacji, konfiguracji, wdrożenia i serwisu rozwiązań Safetica.