Safetica Endpoint Auditor

Safetica Endpoint Auditor automatycznie wykrywa jakiekolwiek ryzykowne zachowania pracowników. Analizuje ich aktywność i ostrzega zarządzających o nadchodzących zagrożeniach.

Safetica Endpoint Auditor automatycznie wykrywa jakiekolwiek ryzykowne zachowania pracowników. Analizuje ich aktywność i ostrzega zarządzających o nadchodzących zagrożeniach. Dostarcza synoptycznych informacji na prawdziwą produktywność pracowników i odkrywa zmiany w ich zachowaniu, spowodowane np.

Safetica Endpoint Auditor automatycznie wykrywa jakiekolwiek ryzykowne zachowania pracowników. Analizuje ich aktywność i ostrzega zarządzających o nadchodzących zagrożeniach. Dostarcza synoptycznych informacji na prawdziwą produktywność pracowników i odkrywa zmiany w ich zachowaniu, spowodowane np. utratą motywacji lub lepszą ofertą pracy od konkurencji. W przypadku wątpliwości dostarcza szczegółowych informacji o każdej aktywności pracowników: jaka aplikacja została uruchomiona, jakie witryny odwiedzali, do kogo pisali i z jakimi plikami pracowali.

Safetica Endpoint Security jest dostarczana przez Safetica Technologies. Safetica Technologies jest pionierem w zakresie produkcji oprogramowania zabezpieczającego przed zagrożeniami wewnętrznymi, skupionym na rozwoju głównego produktu Safetica Endpoint Security. Partnerami dystrybucyjnymi Safetica Technologies są m.in. ogólnoświatowi producenci oprogramowania antywirusowego, partnerami technologicznymi są dostawcy systemów operacyjnych Microsoft, uniwersytety itd. Safetica Technologies blisko współpracuje z wydziałami badawczymi uniwersytetów.

 

< SAFETICA ENDPOINT AUDITOR - Safetica Endpoint Auditor. Safetica Endpoint Auditor automatycznie wykrywa jakiekolwiek ryzykowne zachowania pracowników. Analizuje ich aktywność i ostrzega zarządzających o nadchodzących zagrożeniach. Dostarcza synoptycznych informacji na prawdziwą produktywność pracowników i odkrywa zmiany w ich zachowaniu, spowodowane np. utratą motywacji lub lepszą ofertą pracy od konkurencji. W przypadku wątpliwości dostarcza szczegółowych informacji o każdej aktywności pracowników: jaka aplikacja została uruchomiona, jakie witryny odwiedzali, do kogo pisali i z jakimi plikami pracowali. Safetica Endpoint Security jest dostarczana przez Safetica Technologies. Safetica Technologies jest pionierem w zakresie produkcji oprogramowania zabezpieczającego przed zagrożeniami wewnętrznymi, skupionym na rozwoju głównego produktu Safetica Endpoint Security. Partnerami dystrybucyjnymi Safetica Technologies są m.in. ogólnoświatowi producenci oprogramowania antywirusowego, partnerami technologicznymi są dostawcy systemów operacyjnych Microsoft, uniwersytety itd. Safetica Technologies blisko współpracuje z wydziałami badawczymi uniwersytetów.  

Baza aplikacji

Ręczne sortowanie wszystkich używanych aplikacji jest procesem bardzo czasochłonnym – więc lepiej pozostawić go Safetica Endpoint Security. Szybko posortujesz aplikacje na te, których pracownicy mogą używad do pracy i te, których nie mogą. Dzięki dużej skategoryzowanej bazie aplikacji, możesz w prosty sposób wybrać duże grupy aplikacji. Safetica w przypadku nieznanej aplikacji wykonuje analizę heurystyczną i oszacowuje, do jakiej kategorii dana aplikacja pasuje.. SAFETICA. 2014-12-08
Baza aplikacji

Blokowanie aplikacji

Zabroń swoim pracownikom uruchamianie niepotrzebnych i szkodliwych aplikacji. Obniżają one produktywność pracowników i zagrażają poufnym firmowym informacjom. Kontroluj, jakie aplikacje mogą być uruchamiane na komputerach pracowników. Eliminuj poprzez czarne listy (blokowanie wybranych aplikacji) uruchamiania aplikacji, których Twoi pracownicy nie potrzebują do pracy. Niezawodne blokowanie aplikacji – zarówno zmiana nazwy aplikacji czy skopiowanie jej od innego katalogu nie pomoże pracownikowi w jej uruchomieniu Możliwość automatycznego blokowania wybranych kategorii aplikacji; Różne poziomy blokady – całkowita, możliwość uruchomienia innej aplikacji, możliwość modyfikacji aplikacji, możliwość uruchomienia aplikacji. Możliwość natychmiastowego włączenia nowo zablokowanej aplikacji do kategorii Dopasowywanie nieznanych zablokowanych aplikacji do szybkiego oszacowania.. KONTROLA APLIKACJI. 2014-12-07
Blokowanie aplikacji

Profilowanie pracowników

. SAFETICA. 2014-12-06
Profilowanie pracowników

Przechwytywanie klawiszy - KeyLogger

. SAFETICA ENDPOINT AUDITOR. 2014-12-05
Przechwytywanie klawiszy - KeyLogger

Monitorowanie wydruków

. SAFETICA ENDPOINT DLP. 2014-12-04
Monitorowanie wydruków

Monitorowanie aktywności

Inteligentne Zapisywanie Ekranu. Wyjaśnij podejrzenia czy pracownicy naprawdę pracują. Pokaż im zapis ich czynności w postaci zrzutów ekranu i odkryj w ten sposób co naprawdę robią podczas godzin pracy. W przypadku podejrzenia pracownika o nieporządaną aktywność, wyniki Inteligentnego Zapisywania Ekranu służą jako precyzyjny dowód, co tak naprawdę się działo na ekranie.. SYSTEMY DLP. 2014-12-03
Monitorowanie aktywności
Safetica Endpoint AuditorSafetica Endpoint AuditorSafetica Endpoint AuditorSafetica Endpoint AuditorSafetica Endpoint Auditor
Safetica

Safetica

Programy Safetica SoftwareStudio jako autoryzowany partner oferuje oprogramowanie Safetica, zapewnia wsparcie instalacji, konfiguracji, wdrożenia i serwisu rozwiązań Safetica.