SoftwareStudio

Bezpieczeństwo - Uwierzytelnianie

Procedury uwierzytelniania dwustronnego Zakładamy, że użytkownik potrzebuje usług serwera. .

Procedury uwierzytelniania dwustronnego Zakładamy, że użytkownik potrzebuje usług serwera. .

Procedury uwierzytelniania dwustronnego Zakładamy, że użytkownik potrzebuje usług serwera. W procesie uwierzytelnienia dwustronnego (two-party authentication) uczestniczy klient i serwer. Uwierzytelnienie jednokierunkowe polega na sprawdzeniu tożsamości użytkownika. Nie jest sprawdzana tożsamość serwera. Polega na wysłaniu przez użytkownika żądania rejestracji, identyfikatora i hasła.  Uwierzytelnienie dwukierunkowe wymaga dodatkowo potwierdzenia tożsamości serwera, czyli musi on podać swoje hasło. < BEZPIECZEŃSTWO - UWIERZYTELNIANIE - Bezpieczeństwo - Uwierzytelnianie. Procedury uwierzytelniania dwustronnego Zakładamy, że użytkownik potrzebuje usług serwera.
Bezpieczeństwo - UwierzytelnianieBezpieczeństwo - Uwierzytelnianie
SoftwareStudio

SoftwareStudio

Producent oprogramowania i dostawca rozwiązań informatycznych. Usługi hostingu w chmurze na platformie VMware. Systemy informatyczne, aplikacje biznesowe CRM, WMS, ERP, HR, B2B, B2C. Programy Windows, aplikacje Android, Windows CE, Windows Mobile.