SoftwareStudio

Zawody

Kolejne pola na liście dotyczą pól dodatkowych opisujących szczegółowe umiejętności skojarzone z wybranym zawodem. W pierwszej kolumnie od lewej strony definiujemy pola z polem wyboru TAK/NIE i dodatkowym polem opisowym.

Kolejne pola na liście dotyczą pól dodatkowych opisujących szczegółowe umiejętności skojarzone z wybranym zawodem. W pierwszej kolumnie od lewej strony definiujemy pola z polem wyboru TAK/NIE i dodatkowym polem opisowym. W kolumnie z prawej strony definiujemy pola bez pola wyboru TAK/NIE lecz również z polem opisowym.

Kolejne pola na liście dotyczą pól dodatkowych opisujących szczegółowe umiejętności skojarzone z wybranym zawodem. W pierwszej kolumnie od lewej strony definiujemy pola z polem wyboru TAK/NIE i dodatkowym polem opisowym. W kolumnie z prawej strony definiujemy pola bez pola wyboru TAK/NIE lecz również z polem opisowym. W kolumnie WYŚWIETLENIE należy zaznaczyć czy pole ma zostać wyświetlone na formularzu zamówienia. Jest to pole typu CheckBox, a więc kliknięcie w polu oznacza jego zaznaczenie. W polu kolumnie ETYKIETA należy określić nazwę pola, która będzie pojawiała się na formularzu kartoteki kandydata, a także podczas dopisania zapotrzebowania do dokumentu zamówienia. Pod spodem rzut ekranu z poprawnie skonfigurowanymi polami dodatkowymi opisującymi umiejętności Operatora CNC.

ZAWODY - Zawody. Kolejne pola na liście dotyczą pól dodatkowych opisujących szczegółowe umiejętności skojarzone z wybranym zawodem. W pierwszej kolumnie od lewej strony definiujemy pola z polem wyboru TAK/NIE i dodatkowym polem opisowym. W kolumnie z prawej strony definiujemy pola bez pola wyboru TAK/NIE lecz również z polem opisowym. W kolumnie WYŚWIETLENIE należy zaznaczyć czy pole ma zostać wyświetlone na formularzu zamówienia. Jest to pole typu CheckBox, a więc kliknięcie w polu oznacza jego zaznaczenie. W polu kolumnie ETYKIETA należy określić nazwę pola, która będzie pojawiała się na formularzu kartoteki kandydata, a także podczas dopisania zapotrzebowania do dokumentu zamówienia. Pod spodem rzut ekranu z poprawnie skonfigurowanymi polami dodatkowymi opisującymi umiejętności Operatora CNC.
Studio HR.net

Studio HR.net

Program Studio HR.net jest aplikacja przeznaczoną dla agencji pośrednictwa pracy zajmującej się wynajmem pracowników w kraju jak i za granicą. Program umożliwia rejestrację kartotek klientów, kartotek kandydatów do pracy, kartotek kwater oraz pojazdów. W kartotekach klientów można wprowadzić dowolne informacje o kliencie, np. o przebiegu wstępnych rozmów, a także o planowanej dacie kolejnego kontaktu. Program Studio HR.net umożliwia zarejestrowanie zamówienia na określoną ilość pracowników wraz z ich zawodami oraz wymaganiami klienta co do posiadanych umiejętności oraz znajomości języków obcych.