SoftwareStudio

Windows server zabezpieczenie

Wśród tych wskazówek znajdują się zalecenia określające sposób postępowania w różnych sytuacjach, które mogą wystąpić w różnych środowiskach systemów Operacyjnych firmy Microsoft. Te wskazówki dotyczą sposobu korzystania, między innymi, z następujących narzędzi: • Witryna Windows Update • Witryna Microsoft Update • Witryna Office Update • Narzędzie MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) • Usługi Windows Server Update Services (WSUS) • Program Microsoft System Center Configuration Manager • Program SMS (Microsoft Systems Management Server) • Narzędzie Extended Security Update Inventory Tool Ten artykuł zawiera opis wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń wydanych 13 maja 2008 r.

Wśród tych wskazówek znajdują się zalecenia określające sposób postępowania w różnych sytuacjach, które mogą wystąpić w różnych środowiskach systemów Operacyjnych firmy Microsoft. Te wskazówki dotyczą sposobu korzystania, między innymi, z następujących narzędzi: • Witryna Windows Update • Witryna Microsoft Update • Witryna Office Update • Narzędzie MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) • Usługi Windows Server Update Services (WSUS) • Program Microsoft System Center Configuration Manager • Program SMS (Microsoft Systems Management Server) • Narzędzie Extended Security Update Inventory Tool Ten artykuł zawiera opis wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń wydanych 13 maja 2008 r. Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane i wdrażane przy użyciu witryn Windows Update, Microsoft Update, Office Update i Mactopia Aktualizacje zabezpieczeń wydane 13 maja 2008 roku są dostępne w następujących witrynach sieci Web.

Wśród tych wskazówek znajdują się zalecenia określające sposób postępowania w różnych sytuacjach, które mogą wystąpić w różnych środowiskach systemów Operacyjnych firmy Microsoft. Te wskazówki dotyczą sposobu korzystania, między innymi, z następujących narzędzi: • Witryna Windows Update • Witryna Microsoft Update • Witryna Office Update • Narzędzie MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) • Usługi Windows Server Update Services (WSUS) • Program Microsoft System Center Configuration Manager • Program SMS (Microsoft Systems Management Server) • Narzędzie Extended Security Update Inventory Tool Ten artykuł zawiera opis wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń wydanych 13 maja 2008 r. Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane i wdrażane przy użyciu witryn Windows Update, Microsoft Update, Office Update i Mactopia Aktualizacje zabezpieczeń wydane 13 maja 2008 roku są dostępne w następujących witrynach sieci Web. Wszelkie wyjątki opisano w sekcjach dotących poszczególnych witryn sieci Web. Na liście uwzględniono również produkty obsługiwane przez poszczególne witryny sieci Web. Uwaga: Nie wszystkie aktualizacje są dostępne we wszystkich wymienionych witrynach sieci Web. Witryna Windows Update http://update.microsoft.com/windowsupdate (http://update.microsoft.com/windowsupdate) Ta witryna sieci Web obsługuje następujące produkty: • System Microsoft Windows 2000 • System Windows XP • Windows Server 2003 • System Windows Vista • Windows Server 2008 Witryna Microsoft Update http://update.microsoft.com/microsoftupdate (http://update.microsoft.com/microsoftupdate) Ta witryna sieci Web obsługuje następujące produkty: • Program Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 • Program Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 • Microsoft Exchange 2000 Server • Microsoft Exchange Server 2003 • Microsoft Exchange Server 2007 • Microsoft Office 2002 • Microsoft Office 2003 • 2007 Microsoft Office System • Windows 2000 • System Windows XP • Windows Server 2003 • System Windows Vista • Windows Server 2008 • Program Microsoft SQL Server 2005 • Microsoft Forefront Client Security • Microsoft Visual Studio 2005 Wyjątki ogólne• Witryna Microsoft Update nie obsługuje składników pakietu Office 2000. • Witryna Microsoft Update nie obsługuje żadnych produktów Apple Macintosh. Wyjątki specyficzne• Aktualizacja zabezpieczeń 952044 (biuletyn zabezpieczeń MS08-029) Witryna Microsoft Update obsługuje tylko części tej aktualizacji zabezpieczeń przeznaczone dla programów Forefront Client Security i Windows Defender. Pozostałe produkty korzystające z aktualizacji aparatu usuwającego złośliwe oprogramowanie zapewniają wbudowane mechanizmy automatycznego wykrywania i wdrażania. Witryna Office Update http://office.microsoft.com (http://office.microsoft.com) Ta witryna sieci Web obsługuje następujące produkty: • Office 2000 • Office 2002 • Office 2003 • 2007 Office System Wyjątki ogólne• Witryna Office Update nie obsługuje składników pakietu Office 2007 zainstalowanych na komputerach, na których jest uruchmiony system Windows Vista lub Windows Server 2008. W takim wypadku należy skorzystać z witryny Microsoft Update. • Witryna Office Update nie obsługuje żadnych produktów Apple Macintosh. Witryna Mactopia http://www.microsoft.com/mac/ (http://www.microsoft.com/mac/) Ta witryna sieci Web obsługuje następujące produkty: • Microsoft Office 2001 for Mac • Microsoft Office 2004 for Mac • Microsoft Office X for Mac • Microsoft Office 2008 for Mac Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane przy użyciu narzędzia Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) w wersji 2.1 Korzystając z narzędzia MBSA w wersji 2.1, można wykrywać aktualizacje zabezpieczeń wydane 13 marca 2008 roku. Uwaga: Narzędzie MBSA w wersji 2.1 zostało wydane i w pełni obsługuje skanowania związane z oceną zabezpieczeń i luk w zabezpieczeniach w systemach Windows Vista i Windows Server 2008. Wyjątki ogólne• Narzędzie MBSA w wersji 2.1 nie obsługuje żadnych składników pakietu Office 2000. • Narzędzie MBSA w wersji 2.1 nie obsługuje żadnych produktów Macintosh. • Narzędzie MBSA w wersjach 1.2.1 i 2.0.1 nie jest już obsługiwane. Wyjątki specyficzne• Aktualizacja zabezpieczeń 952044 (biuletyn zabezpieczeń MS08-029) Narzędzie MBSA w wersji 2.1 nie obsługuje aktualizacji apatratu wykrywającego złośliwe oprogramowanie. Produkty korzystające z aktualizacji aparatu usuwającego złośliwe oprogramowanie zapewniają wbudowane mechanizmy automatycznego wykrywania i wdrażania. Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane i wdrażane przy użyciu programu Windows Server Update Services (WSUS) Korzystając z dowolnego z następujących składników, można wykrywać i wdrażać aktualizacje zabezpieczeń wydane 13 marca 2008 roku: • Program WSUS 2.0 z dodatkiem Service Pack 1 WINDOWS SERVER ZABEZPIECZENIE - Windows server zabezpieczenie . Wśród tych wskazówek znajdują się zalecenia określające sposób postępowania w różnych sytuacjach, które mogą wystąpić w różnych środowiskach systemów Operacyjnych firmy Microsoft. Te wskazówki dotyczą sposobu korzystania, między innymi, z następujących narzędzi: • Witryna Windows Update • Witryna Microsoft Update • Witryna Office Update • Narzędzie MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) • Usługi Windows Server Update Services (WSUS) • Program Microsoft System Center Configuration Manager • Program SMS (Microsoft Systems Management Server) • Narzędzie Extended Security Update Inventory Tool Ten artykuł zawiera opis wskazówek dotyczących wykrywania i wdrażania aktualizacji zabezpieczeń wydanych 13 maja 2008 r. Środowiska, w których aktualizacje zabezpieczeń są wykrywane i wdrażane przy użyciu witryn Windows Update, Microsoft Update, Office Update i Mactopia Aktualizacje zabezpieczeń wydane 13 maja 2008 roku są dostępne w następujących witrynach sieci Web. Wszelkie
SoftwareStudio

SoftwareStudio

Producent oprogramowania i dostawca rozwiązań informatycznych. Usługi hostingu w chmurze na platformie VMware. Systemy informatyczne, aplikacje biznesowe CRM, WMS, ERP, HR, B2B, B2C. Programy Windows, aplikacje Android, Windows CE, Windows Mobile.