OPROGRAMOWANIE RAPORTY
ZMIANA KOLEJNOŚCI KOLUMN

RAPORTY PRZEZ INTERNET, SQL REPORTING SERVICES.
ZMIANA KOLEJNOŚCI KOLUMN

W celu zmiany kolejności kolumn należy zaznaczyć kolumnę i przenieść ją na nowe miejsce za pomocą myszki.

W celu zmiany kolejności kolumn należy zaznaczyć kolumnę i przenieść ją na nowe miejsce za pomocą myszki.

Raporty przez internet, SQL reporting services. Zmiana kolejności kolumn.


Konfiguracja dotycząca kolumn rejestru wykonywana jest przez użycie poleceń: Usuń kolumnę; Dopasuj rozmiar; Wybierz kolumny. Wybór polecenia USUŃ KOLUMNĘ usuwa wybraną kolumnę z widoku zestawienia, nie usuwa fizycznie, tylko "ukrywa". Polecenie DOPASUJ ROZMIAR program automatycznie zwiększa szerokość wybranej kolumny dopasowujące ją do wielkości wyświetlanych danych. Zakres wyświetlanych kolumn definiowany jest za pomocą polecenia WYBIERZ KOLUMNY. Po wybraniu polecenia wyświetlona zostaje lista kolumn w rejestrze. Użytkownik sam decyduje które kolumny chce widzieć w zestawieniu, a które mają pozostać ukryte. Usuniete kolumny są dostepne w tym mijescu jako ostatnie na liście kolumn do wyboru.

Zmiana kolejności kolumn

W celu zmiany kolejności kolumn należy zaznaczyć kolumnę i przenieść ją na nowe miejsce za pomocą myszki.

Zmiana kolejności kolumn
programy demo Programy DEMO
Raporty

Raporty

Raporty przez internet, SQL reporting services. raporty przeglądarka internetowa www SQL report builder 3.0
html5 css3sql 2012
przeglądarka internetowa