OPROGRAMOWANIE PROGRAM MAGAZYNOWY WMS.NET
ZAKRES WDROŻENIA PROGRAMU MAGAZYNOWEGO

PROGRAM MAGAZYNOWY WMS DO OBSŁUGI MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA. SYSTEM WMS DLA FIRM LOGISTYCZNYCH, ŚWIADCZĄCE USŁUGI MAGAZYNOWA, KONFEKCJONOWANIA.
ZAKRES WDROŻENIA PROGRAMU MAGAZYNOWEGO

Wypracowane wspólnie ze Zleceniodwcą wymierne cele biznesowe do osiągnięcia przez firmę dzięki wdrożeniu systemu WMS.

Wypracowane wspólnie ze Zleceniodwcą wymierne cele biznesowe do osiągnięcia przez firmę dzięki wdrożeniu systemu WMS.

Program magazynowy WMS do obsługi magazynu wysokiego składowania. System WMS dla firm logistycznych, świadczące usługi magazynowa, konfekcjonowania. Zakres wdrożenia programu magazynowego.


Każde poważne przedsięwzięcie wymaga dobrego przygotowania, zaplanowania działań, dlatego przed wybraniem i wdrożeniem systemu informatycznego proponujemy wykonanie usługi analizy przedwdrożeniowej. Usługa analizy polega na udokumentowaniu potrzeb użytkowników i wymagań od systemu który ma zostać wdrożony. W celu przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia systemów klasy WMS (magazyn wysokiego składowania) najdogodniejszym sposobem jest zrealizowanie analizy przedwdrożeniowej. Analiza przedwdrożeniowa zawiera kilka podstawowych elementów: Identyfikację procesów biznesowych zakres funkcjonalny wdrożenia zakres organizacyjny wdrożenia proponowane cele wdrożenia określenie korzyści biznesowych harmonogram realizacji prac wdrożeniowych Szacunkowe koszty przedsięwzięcia Ocenę infrastruktury technicznej i technologicznej Podczas analizy konsultanci odbywają spotkania z kluczowymi użytkownikami po stronie docelowego użytkownika systemu ERP. W trakcie spotkań realizowanych na różnych szczeblach zarządzania, konsultanci poznają bieżącą strategię firmy, strukturę organizacyjną, obieg informacji i wszelkiej dokumentacji, główne i pośrednie potrzeby biznesowe oraz funkcjonalne i informacyjne uwarunkowania realizacji procesów biznesowych.

Zakres wdrożenia programu magazynowego

Wypracowane wspólnie ze Zleceniodwcą wymierne cele biznesowe do osiągnięcia przez firmę dzięki wdrożeniu systemu WMS.

Zakres wdrożenia programu magazynowego

Określenie kosztu wdrożenia programu magazynowego

Określenie kosztu wdrożenia programu magazynowego
Koszty wdrożenia (na podstawie szacowanego budżetu dni pracy konsultantów firmy wdrożeniowej), koszty licencji na system (z uwzględnieniem prognozowanej liczby użytkowników) oraz sprzętu IT i infrastruktury technicznej. .

Harmonogram prac wdrożenia

Harmonogram prac wdrożenia
Harmonogram pozwalający na skuteczne uruchomienie rekomendowanego zakresu funkcjonalnego wdrożenia z uwzględnieniem rzeczywistej dostępności zasobów Zleceniodawcy (organizacyjnych, kadrowych, pieniężnych). .

Identyfikacja i opis procesów biznesowych

Identyfikacja i opis procesów biznesowych
Szczegółowość oraz sposób opisu (tekstowy lub graficzny) ustalany jest indywidualnie dla każdego Klienta przy określaniu szczegółów zakresu analizy przedwdrożeniowej. .
 • programy demo Programy DEMO
  Program magazynowy WMS.net

  Program magazynowy WMS.net

  Program magazynowy WMS do obsługi magazynu wysokiego składowania. System WMS dla firm logistycznych, świadczące usługi magazynowa, konfekcjonowania. Program magazynowy - obsługa magazynu wysokiego składowania w firmach produkcyjnych i handlowych. Integracja online z firmami kurierskimi.
  html5 css3sql 2012
  przeglądarka internetowa