OPROGRAMOWANIE MAGAZYN WMS.NET
TRASNAKCJA KNKON_INSERT.ASPX

PROGRAM MAGAZYNOWY WMS DO OBSŁUGI MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA. SYSTEM WMS DLA FIRM LOGISTYCZNYCH, ŚWIADCZĄCE USŁUGI MAGAZYNOWA, KONFEKCJONOWANIA.
TRASNAKCJA KNKON_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisywania nowej kartoteki kontrahenta.

Wyświetla formularz dopisywania nowej kartoteki kontrahenta.

Program magazynowy WMS do obsługi magazynu wysokiego składowania. System WMS dla firm logistycznych, świadczące usługi magazynowa, konfekcjonowania. Trasnakcja KNKON_INSERT.ASPX.


Za pomocą MENU program magazynowy pozwala wywoływać (uruchamiać) odpowiednie elementy systemu zwane transakcjami. Transkację w tym rozumieniu jest dowolne wywołanie elementy stanowiącego składnik witryny www programu magazynowego, jak i dowolna inna strona z innej witryny www. Administrator programu ma wgląd i może edytować oraz dopisywać transakcje do tabeli dostępnych transakcji (patrz opis rejestracja transakcji) oraz korzystając z tej tabeli może konfigurować MENU dla użytkowników programu.

Trasnakcja KNKON_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisywania nowej kartoteki kontrahenta.

Trasnakcja KNKON_INSERT.ASPX

Transakcja MENU_DPMAG.ASPX?typdok=R

Transakcja MENU_DPMAG.ASPX?typdok=R
Wyświetla sub menu z listą opcji związanych z dokumentami rozchodowymi, tak więc za pomocą tej transakcji udostępniami użytkownikowi listę funkcji związanych z dokumentami polecenia wydania (dokumenty zlecenia wydania) wydań na zewnątrz Wz itp. .

Transakcja MENU_DPMAG.ASPX?typdok=P

Transakcja MENU_DPMAG.ASPX?typdok=P
Wyświetla sub menu z listą opcji związanych z dokumentami przychodowymi, tak więc za pomocą tej transakcji udostępniami użytkownikowi listę funkcji związanych z dokumentami awiza dostawy (dokumenty zlecenia przyjęcia) przyjęć z zewnątrz Pz itp. .

Transakcje KNKON_GRID.ASPX

Transakcje KNKON_GRID.ASPX
Wyświetla tabelę wszystkich kartotek kontrahentów wg domyślnych ustawień. .

Transakcje MENU_DOKUMENTY_M.ASPX

Wyświetla rejestr dokumentów zmiany lokalizacji - przesunięć w magazynie. Z poziomu rejestru mozna przeglądać wystawione dokumenty oraz dopisywać nowe. Rejestr wyświetla dokumenty z dowolnego przedziału czasowego wskazanego w zakresie dat w prawym górnym rogu ekranu. Dostępna jest także funkcje drukowania dokumentów. .

Transakcja KNASO_INSERT.ASPX

Transakcja KNASO_INSERT.ASPX
Wyświetla formularz dopisywania nowej kartoteki magazynowej. .

Transakcja KNASO_GRID.ASPX

Transakcja KNASO_GRID.ASPX
Wyświetla tabelę wszystkich kartotek magazynowych w domyślnej konfiguracji. .

Rejestracja transakcji

Moduł administratora programu magazynowego udostępnia opcję w sekcji SKOROWIDZE / SYSTEMOWE o nazwie TRANSAKCJE. Wyświetlona tabela pozwala na dopsiwyanie oraz edycję listy transakcji. Każdy rekord (wiersz) tabeli to zarejestrowana w systemie magazynowym transakcja, czyli zdefiniowany element jaki może być uruchomiony z poziomu MENU programu przez użytkownika. Rejestracja transakcji .
programy demo Programy DEMO
Magazyn WMS.net

Magazyn WMS.net

Program magazynowy WMS do obsługi magazynu wysokiego składowania. System WMS dla firm logistycznych, świadczące usługi magazynowa, konfekcjonowania. Program magazynowy - obsługa magazynu wysokiego składowania w firmach produkcyjnych i handlowych. Integracja online z firmami kurierskimi.
html5 css3sql 2012
przeglądarka internetowa