OPROGRAMOWANIE MAGAZYN WMS.NET
TRANSAKCJE MENU_DOKUMENTY_M.ASPX

PROGRAM MAGAZYNOWY WMS DO OBSŁUGI MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA. SYSTEM WMS DLA FIRM LOGISTYCZNYCH, ŚWIADCZĄCE USŁUGI MAGAZYNOWA, KONFEKCJONOWANIA.
TRANSAKCJE MENU_DOKUMENTY_M.ASPX

Wyświetla rejestr dokumentów zmiany lokalizacji - przesunięć w magazynie.

Wyświetla rejestr dokumentów zmiany lokalizacji - przesunięć w magazynie. Z poziomu rejestru mozna przeglądać wystawione dokumenty oraz dopisywać nowe. Rejestr wyświetla dokumenty z dowolnego przedziału czasowego wskazanego w zakresie dat w prawym górnym rogu ekranu. Dostępna jest także funkcje drukowania dokumentów.

Program magazynowy WMS do obsługi magazynu wysokiego składowania. System WMS dla firm logistycznych, świadczące usługi magazynowa, konfekcjonowania. Transakcje MENU_DOKUMENTY_M.ASPX.


Za pomocą MENU program magazynowy pozwala wywoływać (uruchamiać) odpowiednie elementy systemu zwane transakcjami. Transkację w tym rozumieniu jest dowolne wywołanie elementy stanowiącego składnik witryny www programu magazynowego, jak i dowolna inna strona z innej witryny www. Administrator programu ma wgląd i może edytować oraz dopisywać transakcje do tabeli dostępnych transakcji (patrz opis rejestracja transakcji) oraz korzystając z tej tabeli może konfigurować MENU dla użytkowników programu.

Transakcje MENU_DOKUMENTY_M.ASPX

Wyświetla rejestr dokumentów zmiany lokalizacji - przesunięć w magazynie. Z poziomu rejestru mozna przeglądać wystawione dokumenty oraz dopisywać nowe. Rejestr wyświetla dokumenty z dowolnego przedziału czasowego wskazanego w zakresie dat w prawym górnym rogu ekranu. Dostępna jest także funkcje drukowania dokumentów.

Transakcja MENU_DPMAG.ASPX?typdok=R

Transakcja MENU_DPMAG.ASPX?typdok=R
Wyświetla sub menu z listą opcji związanych z dokumentami rozchodowymi, tak więc za pomocą tej transakcji udostępniami użytkownikowi listę funkcji związanych z dokumentami polecenia wydania (dokumenty zlecenia wydania) wydań na zewnątrz Wz itp. .

Transakcja MENU_DPMAG.ASPX?typdok=P

Transakcja MENU_DPMAG.ASPX?typdok=P
Wyświetla sub menu z listą opcji związanych z dokumentami przychodowymi, tak więc za pomocą tej transakcji udostępniami użytkownikowi listę funkcji związanych z dokumentami awiza dostawy (dokumenty zlecenia przyjęcia) przyjęć z zewnątrz Pz itp. .

Trasnakcja KNKON_INSERT.ASPX

Trasnakcja KNKON_INSERT.ASPX
Wyświetla formularz dopisywania nowej kartoteki kontrahenta. .

Transakcje KNKON_GRID.ASPX

Transakcje KNKON_GRID.ASPX
Wyświetla tabelę wszystkich kartotek kontrahentów wg domyślnych ustawień. .

Transakcja KNASO_INSERT.ASPX

Transakcja KNASO_INSERT.ASPX
Wyświetla formularz dopisywania nowej kartoteki magazynowej. .

Transakcja KNASO_GRID.ASPX

Transakcja KNASO_GRID.ASPX
Wyświetla tabelę wszystkich kartotek magazynowych w domyślnej konfiguracji. .

Rejestracja transakcji

Moduł administratora programu magazynowego udostępnia opcję w sekcji SKOROWIDZE / SYSTEMOWE o nazwie TRANSAKCJE. Wyświetlona tabela pozwala na dopsiwyanie oraz edycję listy transakcji. Każdy rekord (wiersz) tabeli to zarejestrowana w systemie magazynowym transakcja, czyli zdefiniowany element jaki może być uruchomiony z poziomu MENU programu przez użytkownika. Rejestracja transakcji .
programy demo Programy DEMO
Magazyn WMS.net

Magazyn WMS.net

Program magazynowy WMS do obsługi magazynu wysokiego składowania. System WMS dla firm logistycznych, świadczące usługi magazynowa, konfekcjonowania. Program magazynowy - obsługa magazynu wysokiego składowania w firmach produkcyjnych i handlowych. Integracja online z firmami kurierskimi.
html5 css3sql 2012
przeglądarka internetowa